Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Bøde på 250.000 EUR til fransk brillebutik for sikkerhedsbrud

Bech Bruun
18/06/2018
195
Bøde på 250.000 EUR til fransk brillebutik for sikkerhedsbrud
Bech Bruun logo
Det franske datatilsyn har idømt en fransk brillebutik en bøde på 250.000 for at gøre oplysninger om blandt andet syn og CPR nr. tilgængelige på sin hjemmeside. Sikkerhedsbruddet var en andengangforseelse, som involverede en databehandler. 

Sikkerhedsbruddet
I juli 2017 blev det franske datatilsyn informeret om et stort datalæk hos en fransk brillebutik. Efter en online inspektion konstaterede tilsynet, at det fra brillebutikkens hjemmeside var muligt at tilgå flere hundrede fakturaer på butikkens kunder, som medførte adgang til navne, adresser, helbredsoplysninger i form af kundens styrke og i visse tilfælde kundernes personlige identifikationsnummer (svarende til det danske CPR nr.).

Tilsynet orienterede samme dag brillebutikken, som straks herefter kontaktede sin databehandler med henblik på at stoppe sikkerhedsbruddet.

Brillebutikkens hjemmeside havde ikke en indbygget funktionalitet, som sikrede, at fakturaerne udelukkende kunne tilgås af kunden selv, og at kunden var logget ind på sin personlige profil. Konsekvensen var, at fakturaerne kunne fremsøges af alle, uanset hvem fakturaen vedrørte.

Bøden
Det franske datatilsyn fandt, at den franske brillebutik ikke havde overholdt sine sikkerhedsforpligtelser i overensstemmelse med den franske persondatalov og idømte brillebutikken en bøde på 250.000 EUR.

Basal sikkerhed ikke på plads 

Tilsynet lagde herved vægt på, at funktionaliteten på brillebutikkens hjemmeside – hvorved kunderne kunne få adgang til deres fakturaer med oplysninger om fx deres helbred og i visse tilfælde deres personlige identifikationnummer – udgjorde en særlig brugerfunktion, og at brillebutikken burde have udvist særlig opmærksomhed omkring denne. Tilsynet lagde endvidere vægt på, at brillebutikken ikke havde truffet basale sikkerhedsforanstaltninger i form af at sikre identiteten på den person, som fremsøgte en faktura.

Brillebutikken tidligere idømt bøde på 50.000 EUR for et sikkerhedsbrud
Tilsynet fandt, at brillebutikken ikke kunne have været uvidende om dette sikkerhedsbrud, idet tilsynet i 2015 havde idømt brillebutikken en bøde på 50.000 EUR – også for et sikkerhedsbrud.

Tilsynet lagde endvidere vægt på karakteren af personoplysningerne, som havde været frit tilgængelige, antallet af berørte personer og antallet af dokumenter med personoplysninger, som havde været tilgængelige på det tidspunkt, hvor tilsynet havde foretaget sine undersøgelser (mere end 334.000 dokumenter).

Afgørelsen er afsagt den 7. maj 2018. Appelfristen på to måneder fra afgørelsesdato er ikke udløbet endnu.

Bech-Bruuns kommentarer
Selvom det franske datatilsyns afgørelse er afsagt på baggrund af den franske persondatalov, må tilsynets afgørelse antages at få nogen betydning for de øvrige europæiske datatilsyns fortolkning af databeskyttelsesforordningens bestemmelser, herunder sikkerhedsbestemmelserne (fx art. 25 og 32) og bødebestemmelserne. Med databeskyttelsesforordningens ikrafttrædelse må EU-medlemslandene forventes at  harmonisere af bødeniveauerne for overtrædelse af forordningens bestemmelser, hvilket gør afgørelsen yderligere bemærkelsesværdig.

Indledningsvist skal bemærkes, at det franske datatilsyn fastslår, at oplysninger vedrørende styrke/synskorrektion udgør en helbredsoplysning i den franske persondatalovs forstand.

Det franske datatilsyn fastslår, at kundens mulighed for at tilgå sine fakturaer online er en essentiel brugerfunktion, der kræver særlige forholdsregler, som brillebutikken ikke har truffet. Det er i denne forbindelse væsentligt, at der er tale om en funktionalitet, som er udviklet af brillebutikkens systemleverandør i egenskab af databehandler, og at det ifølge afgørelsen krævede leverandørens medvirken at bringe sikkerhedsbruddet til ophør. På trods af databehandlerens centrale rolle er det brillebutikken, som idømmes bøden på 250.000 EUR. I henshold til databeskyttelsesfororordningen kan databehandlere fremover selvstændigt idømmes bøder, hvis de ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de personoplysninger, som de behandler, herunder i forhold til databeskyttelsesforordningens regler vedrørende privacy by design og privacy by default samt de generelle sikkerhedsregler.

Det franske datatilsyn konstaterer uden videre, at brillebutikken ikke kunne have været uvidende om sikkerhedsbruddet, fordi tilsynet i 2015 idømte brillebutikken en bøde på 50.000 for et sikkerhedsbrud. Afgørelsen kan således tjene til illustration af, i hvilken grad det vil være en skærpende omstændighed, hvis der er tale om en andengangsforseelse for forhold af samme karakter. Dette er i tråd med databeskyttelsesforordningens bestemmelser om fastsættelse af bøder.

Det er også i tråd med databeskyttelsesforordningens bestemmelser om fastsættelse af bøder, at tilsynet lægger vægt på antallet af berørte personer, samt det forhold, at brillebutikken ikke kunne være uvidende om sikkerhedsbruddet – altså graden af forsæt eller uagtsomhed ved overtrædelsen.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Internationale overførsler - Nye Standard Contractual Clauses i høring
Internationale overførsler - Nye Standard Contractual Clauses i høring
17/11/2020
Persondata
Nye EU-anbefalinger om internationale overførsler af personoplysninger – hvad gælder nu?
Nye EU-anbefalinger om internationale overførsler af personoplysninger – hvad gælder nu?
13/11/2020
Persondata
Ansvarsmaksimering for tredjemands databeskyttelsesretlige krav i it-kontrakter - to do or not to do?
Ansvarsmaksimering for tredjemands databeskyttelsesretlige krav i it-kontrakter - to do or not to do?
11/11/2020
Persondata
Virksomhed kritiseret for behandling af oplysninger om opsagt medarbejder
Virksomhed kritiseret for behandling af oplysninger om opsagt medarbejder
04/11/2020
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Hvilke kontrolforanstaltninger må du bruge over for dine medarbejdere?
Hvilke kontrolforanstaltninger må du bruge over for dine medarbejdere?
30/10/2020
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
29/09/2020
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted