Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bøde på 250.000 EUR til fransk brillebutik for sikkerhedsbrud

Bech Bruun
18/06/2018
Bøde på 250.000 EUR til fransk brillebutik for sikkerhedsbrud
Det franske datatilsyn har idømt en fransk brillebutik en bøde på 250.000 for at gøre oplysninger om blandt andet syn og CPR nr. tilgængelige på sin hjemmeside. Sikkerhedsbruddet var en andengangforseelse, som involverede en databehandler. 

Sikkerhedsbruddet
I juli 2017 blev det franske datatilsyn informeret om et stort datalæk hos en fransk brillebutik. Efter en online inspektion konstaterede tilsynet, at det fra brillebutikkens hjemmeside var muligt at tilgå flere hundrede fakturaer på butikkens kunder, som medførte adgang til navne, adresser, helbredsoplysninger i form af kundens styrke og i visse tilfælde kundernes personlige identifikationsnummer (svarende til det danske CPR nr.).

Tilsynet orienterede samme dag brillebutikken, som straks herefter kontaktede sin databehandler med henblik på at stoppe sikkerhedsbruddet.

Brillebutikkens hjemmeside havde ikke en indbygget funktionalitet, som sikrede, at fakturaerne udelukkende kunne tilgås af kunden selv, og at kunden var logget ind på sin personlige profil. Konsekvensen var, at fakturaerne kunne fremsøges af alle, uanset hvem fakturaen vedrørte.

Bøden
Det franske datatilsyn fandt, at den franske brillebutik ikke havde overholdt sine sikkerhedsforpligtelser i overensstemmelse med den franske persondatalov og idømte brillebutikken en bøde på 250.000 EUR.

Basal sikkerhed ikke på plads 

Tilsynet lagde herved vægt på, at funktionaliteten på brillebutikkens hjemmeside – hvorved kunderne kunne få adgang til deres fakturaer med oplysninger om fx deres helbred og i visse tilfælde deres personlige identifikationnummer – udgjorde en særlig brugerfunktion, og at brillebutikken burde have udvist særlig opmærksomhed omkring denne. Tilsynet lagde endvidere vægt på, at brillebutikken ikke havde truffet basale sikkerhedsforanstaltninger i form af at sikre identiteten på den person, som fremsøgte en faktura.

Brillebutikken tidligere idømt bøde på 50.000 EUR for et sikkerhedsbrud
Tilsynet fandt, at brillebutikken ikke kunne have været uvidende om dette sikkerhedsbrud, idet tilsynet i 2015 havde idømt brillebutikken en bøde på 50.000 EUR – også for et sikkerhedsbrud.

Tilsynet lagde endvidere vægt på karakteren af personoplysningerne, som havde været frit tilgængelige, antallet af berørte personer og antallet af dokumenter med personoplysninger, som havde været tilgængelige på det tidspunkt, hvor tilsynet havde foretaget sine undersøgelser (mere end 334.000 dokumenter).

Afgørelsen er afsagt den 7. maj 2018. Appelfristen på to måneder fra afgørelsesdato er ikke udløbet endnu.

Bech-Bruuns kommentarer
Selvom det franske datatilsyns afgørelse er afsagt på baggrund af den franske persondatalov, må tilsynets afgørelse antages at få nogen betydning for de øvrige europæiske datatilsyns fortolkning af databeskyttelsesforordningens bestemmelser, herunder sikkerhedsbestemmelserne (fx art. 25 og 32) og bødebestemmelserne. Med databeskyttelsesforordningens ikrafttrædelse må EU-medlemslandene forventes at  harmonisere af bødeniveauerne for overtrædelse af forordningens bestemmelser, hvilket gør afgørelsen yderligere bemærkelsesværdig.

Indledningsvist skal bemærkes, at det franske datatilsyn fastslår, at oplysninger vedrørende styrke/synskorrektion udgør en helbredsoplysning i den franske persondatalovs forstand.

Det franske datatilsyn fastslår, at kundens mulighed for at tilgå sine fakturaer online er en essentiel brugerfunktion, der kræver særlige forholdsregler, som brillebutikken ikke har truffet. Det er i denne forbindelse væsentligt, at der er tale om en funktionalitet, som er udviklet af brillebutikkens systemleverandør i egenskab af databehandler, og at det ifølge afgørelsen krævede leverandørens medvirken at bringe sikkerhedsbruddet til ophør. På trods af databehandlerens centrale rolle er det brillebutikken, som idømmes bøden på 250.000 EUR. I henshold til databeskyttelsesfororordningen kan databehandlere fremover selvstændigt idømmes bøder, hvis de ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de personoplysninger, som de behandler, herunder i forhold til databeskyttelsesforordningens regler vedrørende privacy by design og privacy by default samt de generelle sikkerhedsregler.

Det franske datatilsyn konstaterer uden videre, at brillebutikken ikke kunne have været uvidende om sikkerhedsbruddet, fordi tilsynet i 2015 idømte brillebutikken en bøde på 50.000 for et sikkerhedsbrud. Afgørelsen kan således tjene til illustration af, i hvilken grad det vil være en skærpende omstændighed, hvis der er tale om en andengangsforseelse for forhold af samme karakter. Dette er i tråd med databeskyttelsesforordningens bestemmelser om fastsættelse af bøder.

Det er også i tråd med databeskyttelsesforordningens bestemmelser om fastsættelse af bøder, at tilsynet lægger vægt på antallet af berørte personer, samt det forhold, at brillebutikken ikke kunne være uvidende om sikkerhedsbruddet – altså graden af forsæt eller uagtsomhed ved overtrædelsen.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
01/02/2024
Persondata
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
12/02/2024
Persondata, Compliance
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
20/02/2024
Persondata
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
19/02/2024
Persondata, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted