Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Jobopslag

Fagligt stærke jurister og erhvervsjurister til Gældsstyrelsens jurakontorer

Slået op af Gældsstyrelsen d. 7. februar 2024
Ansøgningsfrist: 29/02/2024
Fagligt stærke jurister og erhvervsjurister til Gældsstyrelsens jurakontorer
Gældsstyrelsen logo

Kan du se dig selv i et job, hvor du bidrager til løsningen af komplekse juridiske problemstillinger med stor samfundsmæssig betydning? En hverdag med afvekslende opgaver, fx juridisk sparring med kolleger om sager, juridiske afklaringer vedrørende it-udvikling og bidrag til udkast til lovforslag? Har du stærke juridiske kompetencer og er leverancer af høj kvalitet vigtigt for dig? Så er du måske vores kommende kollega i Gældsstyrelsen.  

Sammen om en vigtig opgave

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet. Vi har brug for dig, som gerne vil indgå i et stærkt juridisk fagligt miljø i Gældsstyrelsen, hvor retssikkerhed og bevidsthed om myndighedsrollen er i centrum.


Jurakontorerne i Gældsstyrelsen – din nye arbejdsplads

I Gældsstyrelsen har vi to jurakontorer: Jura, borgere og Jura, virksomheder. Vi er lige nu 19 fantastiske kollegaer fordelt på de to kontorer, og vi har plads og opgaver til flere.


Vi arbejder i mindre teams med faglig specialisering indenfor fx insolvensret, fogedretlige spørgsmål og offentlig gældsinddrivelsesret. Vi vægter samarbejde og sparring højt, både i teamet og i kontorerne.


Vi har fokus på grundighed, høj faglighed og kvalitet i vores leverancer. Når du har løst en konkret opgave, vil du få sparring og feedback fra dine nærmeste kollegaer. På den måde sikrer vi i fællesskab, at leverancerne fra Jurakontorerne lever op til de høje forventninger, der er til os.


Vores opgaver er kendetegnet ved spændende juridiske udfordringer og høj kompleksitet, så du får gode muligheder for at udvikle din faglighed hos os. Du får også rig mulighed for at bidrage til at finde løsninger på de udfordringer, der kan opstå i spændingsfeltet mellem jura og it. Ligesom forvaltningsretlige spørgsmål fylder en del.


Din nye rolle og dine nye opgaver

Vi søger nye kollegaer til jurakontorer. Du får en helt central rolle med at bidrage til at levere juridisk støtte til Gældsstyrelsens inddrivelsesopgaver, og du vil være med til at sikre en inddrivelse med fokus på ensartethed og kvalificeret sagsbehandling samt retssikkerhed.


Det vægtes højt, at du har stærke juridiske kompetencer og kan videreformidle juridiske svar på en struktureret, velbegrundet og forståelig måde.


Dine opgaver vil bl.a. indebære:


  • Udarbejdelse af juridiske svar og notater.
  • Juridisk sparring og rådgivning til andre kontorer og direktionen i Gældsstyrelsen på inddrivelsesfaglige og strategiske problemstillinger.
  • Lovforberedende arbejde, både i forbindelse med lovhøringer og forberedelse af Gældsstyrelsens lovgivningsønsker, herunder identificering af behov for regelforenklinger.
  • Besvarelser af bestillinger fra Skatteministeriets departement, fx bidrag til spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg og redegørelser.
  • Ajourføring af Den juridiske vejledning (der indeholder Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis).


Herudover forventes behandlingen af visse anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven at blive en opgave kontorerne skal løse på sigt.


Du skal være indstillet på, at dine leverancer skal godkendes i et og ofte flere led, hvilket betyder, at du skal være tålmodig i forhold til, hvornår opgaverne kan afsluttes.


For at få succes med opgaverne og jobbet hos os, er det afgørende, at du kan samarbejde og skabe gode relationer. I Gældsstyrelsen samarbejder vi nemlig meget på tværs og du får en bred kontaktflade med kolleger og direktion i hele Gældsstyrelsen, i andre styrelser i Skatteforvaltningen samt med eksterne interessenter som fx advokater.


Din baggrund

Hvis du har en juridisk uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur., eller hvis du har en anden relevant uddannelse og/eller erfaring med inddrivelsesområdet, vil du være en oplagt kandidat til at søge stillingen.


Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til generel forvaltningsret. Gældsstyrelsen er en offentlig myndighed og forvaltningsretten er en integreret del af vores virke, som altid skal indtænkes i vores leverancer.


Derudover er det en fordel, hvis du har kendskab til den lovgivning og de retsområder, der er relevant for inddrivelsesområdet. Det kan fx være gældsinddrivelsesloven, konkursloven, retsplejelovens regler om udlæg, gældsbrevsloven og forældelsesloven.


Erfaring med reglerne er dog ikke en forudsætning, og du kan som nyuddannet sagtens komme i betragtning til jobbet. Det væsentligste er, at du ønsker at specialisere dig inden for vores faglige områder, og at du har mod på et job med en stejl læringskurve.


Du kan se frem til faglig udvikling og godt fællesskab

Du får et job med mulighed for ansvar og faglig udvikling gennem de mange spændende, juridiske opgaver kontorerne løser. Derudover får du mulighed for at komme tæt på lovgivningsarbejdet og fastlægge fortolkningen heraf.


I kontorerne har vi en uformel omgangstone, hvor vi finder humoren i hverdagen. Vi markerer hinandens fødselsdage, fejrer de små og store succeser, og der er altid plads til at høre om weekendens oplevelser over frokosten.


Vi lægger stor vægt på, at du matcher Gældsstyrelsens DNA. Det betyder, at du skal være foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed. Vi er en arbejdsplads, hvor vi løfter sammen og understøtter hinanden – både i jurakontorerne og på tværs af Gældsstyrelsen.


Skatteministeriet lægger vægt på at understøtte fleksible arbejdsvilkår, og rammerne for arbejdstilrettelæggelsen drøftes mellem leder og medarbejder med udgangspunkt i den samlede opgaveløsning.


Kontakt og ansættelsesvilkår  

Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation senest den 29. februar 2024 via linket ”Søg stillingen”.


Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for Jura, virksomheder, Rasmus Bak på telefonen 72 38 44 56 eller kontorchef for Jura, borgere, Lene Rytter på telefon 72 38 73 44.


Vi forventer at afholde samtalerne løbende med forventet ansættelse den 1. maj 2024 eller snarest muligt herefter.


Du skal være opmærksom på, at der vil indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Du vil skulle opgive mindst to referencer, ligesom der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest og foretaget restancetjek for så vidt angår restancer til det offentlige.


Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.


Dit arbejdssted vil foreløbigt være Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Det kan eventuelt aftales, at det faste arbejdssted er på en af Gældsstyrelsens øvrige lokationer i Thisted, Randers, Grenå, Ringkøbing, Tønder, Roskilde eller Frederiksberg. Dette vil dog afhænge af de konkrete pladsforhold på lokationen og en vurdering af hensigtsmæssigheden heraf i forhold til den enkelte kandidats profil og de fagområder, der er repræsenteret på lokationen. Rejseaktivitet til Middelfart må dog påregnes.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på Jurainfo.dk
Gældsstyrelsen logo

’Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige’


Gældsstyrelsens mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår. Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave, fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område.


Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.


Læs mere om Gældsstyrelsen på www.gaeldst.dk


Gældsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted