Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter

Kromann Reumert
27/09/2021
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Kromann Reumert logo
Skattestyrelsen har ændret praksis for beskatningen af finansielle nettoudgifter fra varedebitorer og -kreditorer i tonnagebeskattede selskaber. I denne nyhed kan du læse om, hvilke muligheder den nye praksis medfører samt genoptagelsesmulighederne for selskaber.

Tonnageskatteordningen er en særlig beskatningsordning, som rederivirksomheder kan vælge, når en række betingelser er opfyldt. Ordningen omfatter indkomst fra transportydelser, som er leveret ved anvendelse af skibe eller ydelser i nær tilknytning hertil. Selskabets øvrige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler og udgør sammen med tonnageindkomsten selskabets samlede skattepligtige indkomst.


Skattestyrelsen udsendte for nylig et styresignal på baggrund af en afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2020.463.LSR). Spørgsmålet i sagen var, om finansielle nettoindtægter og -udgifter fra varedebitorer og -kreditorer fra køb og salg af f.eks. bunkerolie var ydelser i nær tilknytning til transportydelserne, og om disse indtægter/udgifter skulle indgå i den tonnagebeskattede indkomst eller i selskabets almindelige indkomst.


Hidtidig praksis

Efter Skattestyrelsens tidligere praksis blev finansielle nettoindtægter fra varedebitorer og -kreditorer beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, da de ikke kunne henføres til transportydelser eller ydelser i nær tilknytning hertil.


Finansielle nettoudgifter fra varedebitorer og -kreditorer kunne ikke fradrages, eller kun fradrages delvist, da de blev anset for omfattet af tonnageskattelovens § 15, stk. 3, som udelukker fradrag efter skattelovgivningens almindelige regler for udgifter, der vedrører den tonnagebeskattede indkomst.


Når et selskab driver både tonnagebeskattet virksomhed og anden virksomhed, var Skattestyrelsens tidligere praksis, at der så vidt muligt skulle foretages en direkte fordeling af nettoudgifterne til henholdsvis den tonnagebeskattede del af virksomheden og den almindeligt beskattede del af virksomheden.


Skattestyrelsen anerkendte dog, at hvor der ikke kunne foretages en direkte fordeling af de finansielle nettoudgifter, kunne der i stedet anvendes en skønsmæssig fordeling på baggrund af indtjeningsandelene for henholdsvis den tonnagebeskattede og den almindeligt beskattede del af virksomheden.


Ny praksis

Skattestyrelsen fastholder sin praksis om finansielle nettoindtægter fra varedebitorer og -kreditorer.


Praksis om finansielle nettoudgifter fra varedebitorer og -kreditorer ændres. Efter den nye praksis, i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse, skal både finansielle nettoindtægter og -udgifter fra varedebitorer og -kreditorer beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.


Efter Landsskatterettens afgørelse er der ikke hjemmel til at henføre hverken finansielle nettoindtægter eller finansielle nettoudgifter fra varedebitorer og -kreditorer til den tonnagebeskattede indkomst. Dette gælder, uanset om indtægter eller udgifter direkte eller indirekte vedrører en virksomhed, der er blevet tonnagebeskattet.


Den nye praksis omfatter udelukkende finansielle indtægter og udgifter, der knytter sig til varedebitorer og -kreditorer. De omfattede indtægter og udgifter er renteindtægter og -udgifter, valutakursgevinster og -tab og gebyrer.


Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende varedebitorer og -kreditorer er ikke finansielle indtægter og udgifter og er ikke omfattet af den nye praksis.


Vær særlig opmærksom på genoptagelsesreglerne

Den nye praksis vil være relevant for selskaber mv., som ikke har fået fuldt fradrag for finansielle nettoudgifter efter skattelovgivningens almindelige regler. Det kan eksempelvis være tilfældet for selskaber mv., der er omfattet af tonnageskatteordningen og helt eller delvis har henført finansielle nettoudgifter fra varedebitorer og -kreditorer til den tonnagebeskattede indkomst og dermed ikke medregnet dem som indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler. Den er også relevant for selskaber, hvor Skattestyrelsen har ændret selskabets indkomstfordeling under henvisning til tonnagebeskatningslovens § 15, stk. 3.


Der kan ske genoptagelse fra og med indkomståret 2010, hvis anmodning om genoptagelse fremsættes senest den 16. marts 2022.


Kromann Reumert hjælper gerne med en vurdering af genoptagelsesmulighederne.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Forhandlingskonsulent (jurist) til Radiograf Rådet
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Forklaringer blev afgørende
Forklaringer blev afgørende
I går
Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
26/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
25/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
24/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, Øvrige
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
19/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrollen af digitale betalinger fortsætter
Kontrollen af digitale betalinger fortsætter
17/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted