Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Strammer Skattestyrelsen transfer pricing-grebet om mindre virksomheder?

TVC Advokatfirma
29/07/2019
Strammer Skattestyrelsen transfer pricing-grebet om mindre virksomheder?
TVC Advokatfirma logo

Skattestyrelsen har i den seneste tid rettet sit fokus mod virksomheder med begrænset dokumentationspligt med henblik på deres transfer pricing-dokumentation – og det kan resultere i store bøder, hvis der ikke er styr på denne.Mindre virksomheder er ikke forpligtiget til at udarbejde fuld transfer pricing-dokumentation, men alene dokumentation for visse transaktioner med koncernforbundne selskaber og med hovedaktionæren. Overordnet gælder, at transfer pricing-dokumentationen kun skal omfatte transaktioner med selskaber og personer, der er hjemmehørende i lande uden for EU og EØS, og som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. I øvrigt er kravene til transfer pricing-dokumentationen den samme som til fuldt dokumentationspligtige virksomheder.

TVC Advokatfirma har i den seneste tid set flere eksempler på, at virksomheder med begrænset dokumentationspligt er blevet kontaktet af Skattestyrelsen og bedt om at redegøre nærmere for forskellige forhold vedrørende deres transfer pricing-dokumentation. Noget tyder derfor på, at Skattestyrelsen – efter i en årrække primært at have haft fokus på meget store virksomheder – har rettet sit fokus mod virksomheder med begrænset dokumentationspligt.

Dette er en god anledning til at minde om, at det kan være dyrt ikke at have styr på sin transfer pricing-dokumentation. Skattestyrelsen kan lave en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens indkomst, hvis der ikke er udarbejdet transfer pricing-dokumentation, eller hvis dokumentationen har væsentlige mangler.

Herudover vil virksomheden kunne straffes med bøde, hvis transfer pricing-dokumentationen indleveres for sent, og dette anses som forsætligt eller groft uagtsomt. Bøderne er høje – udgangspunktet er en bøde på kr. 250.000 pr. indkomstår, der dog kan nedsættes til kr. 125.000 pr. indkomstår, hvis der efterfølgende fremkommer en fyldestgørende dokumentation. Herudover er der, hvis der er grundlag for at foretage en forhøjelse i et eller flere af de pågældende indkomstår, mulighed for at forhøje bøden med yderligere (op til) 10 % af forhøjelsen. Afhængig af forhøjelsens størrelse kan bøderne således blive meget store.

Det er også værd at nævne, at det selvsagt er vigtigt at gøre sig stor umage, når det skal indberettes til Skattestyrelsen, om en virksomhed er begrænset dokumentationspligtig. Hvis en virksomhed anser sig som ikke-dokumentationspligtig, men det efterfølgende viser sig, at virksomheden rent faktisk var (begrænset) dokumentationspligtig, vil dette kunne udløse en bøde, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Bøderne, der fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens omsætning og antal medarbejdere, er høje og vil selv for mindre virksomheder kunne være 7-cifrede.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med transfer pricing-sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du eller din virksomhed er blevet kontaktet af Skattestyrelsen i en transfer pricing-sag om forhøjelse af din virksomheds indkomst, eller hvis myndighederne ønsker at pålægge din virksomhed en bøde for manglende overholdelse af transfer pricing-reglerne.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

 


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted