Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Pengeoverførsler fra udlandet

TVC Advokatfirma
22/04/2021
Pengeoverførsler fra udlandet
TVC Advokatfirma logo
Lånte beløb fra udlandet medfører fortsat skattesager, idet Skattestyrelsen ofte er for restriktiv i sin bevisvurdering.
En nyere afgørelse fra Landsskatteretten illustrerer, at lånte beløb fra udlandet fortsat medfører skattesager. I den utrykte afgørelse, truffet af Landsskatteretten den 11. marts 2021 (sagsnr. 18-0020311), ses det, hvordan Landsskatteretten ændrer en gennemført beskatning, hvis skatteyder kan sandsynliggøre, at pengeoverførsler fra udlandet udgør skattefri lån.

I omtalte sag havde skatteyderen på sin private konto modtaget i alt 587.921 kr. i indkomstårene 2013-2016. Beløbene var efterfølgende blevet beskattet ved en af Skattestyrelsen gennemført kontrolsag.


Skattestyrelsens afgørelse blev imidlertid påklaget, i hvilken forbindelse det blev gjort gældende, at der var tale om skattefri lån fra familiemedlemmer.


Efter en gennemgang af det skriftlige materiale i sagen samt afvikling af retsmøde udtalte Landsskatteretten bl.a. følgende:


”Landsskatteretten finder efter en samlet konkret vurdering, at klageren i tilstrækkeligt omfang har sandsynliggjort, at overførslerne fra [person4] til klagerens konto udgør tilbagebetaling af lån, og at beløbene således er skattefrie for ham. Der er herved særlig lagt vægt på, at klageren i indkomstårene 2005-2009 har overført et større beløb til udlandet end returbeløbet i indkomstårene 2013- 2016 på 587.921 kr., at der for så vidt angår 150.000 kr.sker udbetaling og indbetaling af det samme beløb, og at det for en række af betalingerne er angivet i kontoudskrifterne, at der er tale om tilbagebetaling af lån. Endvidere har klageren sandsynliggjort behovet for, at der skulle ske tilbagebetaling, ligesom der foreligger låneerklæringer.


Landsskatteretten finder herefter ikke grundlag for at opretholde den af Skattestyrelsen foretagne forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst.”


Generelt om skattefrie lån og ikke-offentliggjort praksis

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, har tidligere sat fokus på skattefrie lån i en artikel bragt i Respons. I artiklen konstaterede de, at der ved både domstolene og Landsskatteretten er en helt fri bevisbedømmelse i relation til at godtgøre, hvorvidt der består et låneforhold med en tilbagebetalingsforpligtigelse.


Videre anførte de på baggrund af tidligere praksis, at der skal foretages en samlet konkret vurdering, i hvilken forbindelse skatteyders egen forklaring kan tillægges ikke ubetydelig vægt.


Den af Landsskatteretten trufne afgørelse af den 11. marts 2021 er helt i overensstemmelse med artiklens konklusioner.


Det forhold, at Landsskatterettens afgørelse ikke er offentliggjort, er i øvrigt uden betydning for dens retskildeværdi, idet Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.


Er du blevet beskattet af lånte penge?

Hvis du bliver involveret i en skattesag, f.eks. fordi du er blevet beskattet af låne penge, er du altid meget velkommen til helt uforpligtende at kontakte os for en vurdering af din sag.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted