Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye ejendomsvurderinger

Focus Advokater
11/05/2017
Nye ejendomsvurderinger
Skatteministeriet har nu fremsat det længe ventede lovforslag til en ny ejendomsvurderingslov sammen med et forslag til ny klagestruktur på ejendomsvurderingsområdet. Dette indlæg handler kun om den nye ejendomsvurderingslov.

Efter den nye ejendomsvurderingslov skal der som hidtil foretages vurderinger hvert andet år. Målet er, at vurderingerne fremover bliver mere retvisende. Det sikres bl.a. ved, at ejeren får mulighed for selv at komme med oplysninger om ejendommen og ved, at vurderingsmyndigheden får mulighed for at samkøre registre osv. Det nye system bliver i endnu højere grad end i dag automatiseret. I det følgende beskrives ganske kort tre af elementerne i loven:


Vurderingsnormen


Ejendomme skal ikke længere vurderes efter deres værdi i handel og vandel, men skal vurderes efter ”den forventelige kontantværdi i fri handel for en ejendom af den pågældende kategori under hensyn til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika”. Samtidig indføres der et ”forsigtighedsprincip” på +/- 20%.

Denne ændring betyder, at selv hvis en ejendom tæt på vurderingstidspunktet er blevet handlet mellem uafhængige parter, kan man som skatteyder ikke nødvendigvis være sikker på, at man kan få korrigeret vurderingen ved at klage. Ligger den faktiske handelspris inden for et spænd på +/-20 af vurderingen, og er der ikke andet grundlag for ændring af vurderingen, kan klagemyndigheden slet ikke behandle klagen. Selv hvis den faktiske handelspris ligger uden for spændet på +/-20% af vurderingen, kan man som skatteyder ikke være sikker på, at man kan få ændret vurderingen ved at klage. Den faktiske handelsværdi af den pågældende ejendom og sammenlignelige ejendomme skal alene være et af de elementer, der inddrages i vurderingen og kan fremover ikke i sig selv begrunde en ændret værdiansættelse.


Skov-, landbrugs- og erhvervsejendomme uden dækningsafgift


Der ansættes ikke længere en ejendomsværdi for skov- og landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, der ikke betaler dækningsafgift. For disse ejendomme ansættes kun en grundværdi. Dog ansættes der særskilt ejendomsværdi og grundværdi for stuehuse, der bebos af ejeren. I tilfælde af dødsfald, hvor der skal beregnes boafgift, kan boet anmode om en vurdering til brug for beregning af boafgiften.

Tilsvarende mulighed gives ikke i tilfælde af generationsskifte i levende live. Fremover vil det for disse ejendomme derfor være sværere for skatteyder at fastlægge værdien ved generationsskifter, omstruktureringer og andre handler mellem interesseforbundne parter.


Deklaration og besigtigelse


Fremover får skatteyder mulighed for at oplyse vurderingsmyndigheden om f.eks. servitutter, der påvirker værdien af ejendommen, eller andre konkrete forhold ved den enkelte ejendom, så der kan blive taget højde herfor i vurderingen.

Vurderingsmyndigheden får mulighed for at besigtige, opmåle og tage billeder af ejendommen uden forudgående varsel, så længe dette foregår fra et offentligt tilgængeligt sted uden for grunden, f.eks. fortovet.

Vil myndigheden ind på grunden, skal ejeren varsles, men retskendelse vil ikke være nødvendig. Retskendelse og forudgående varsel er nødvendig, hvis myndigheden vil ind i bygningen.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted