Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny toldregulering

DLA Piper
17/03/2016
Ny toldregulering
Den 1. maj 2016 træder en ny toldregulering i kraft. Den nye toldregulering får betydning for danske importører og eksportører og for de virksomheder, der er beskæftiget med logistikken og dokumenthåndteringen bag importen og eksporten af varer.

Den nye toldregulering, kaldet Union Customs Code eller blot ”UCC”, træder i kraft den 1. maj 2016 og erstatter den toldkodeks, der har været gældende i EU siden 1992. Med UCC introduceres et mere moderne regelsæt, der tager udgangspunkt i, at informationer primært udveksles elektronisk og ikke længere fysisk.

UCC får øjeblikkelig indvirkning på visse af de virksomheder i Danmark, der har bevilling til at importere varer fra lande uden for EU med suspension af told, moms og afgifter.

Virksomheder, der har bevilling til et såkaldt toldoplag, type D, samt virksomheder, der har bevilling til at forarbejde tredjelandsvarer i EU og i forbindelse med eksport at få tolden på disse tredjelandsvarer tilbagebetalt (aktiv forædling, tilbagebetalingsordningen), vil med udgangen af 30. april 2016 ikke længere kunne gøre brug af bevillingen på importsiden.

Virksomhedernes import af varer under disse bevillinger lukkes med andre ord ned over natten, og virksomhederne skal pr. 1. maj 2016 uigenkaldeligt betale tolden af de varer, der herefter importeres til EU. Dette gælder uanset, om varerne efterfølgende genudføres til lande uden for EU.

Der sker endvidere en række ændringer knyttet til grundlaget for beregningen af den told, der skal betales ved import. Disse ændringer indebærer samlet set en forøgelse af toldbelastningen og indebærer, at virksomheder, der betaler royalties af importvarer til rettighedshavere uden for EU, i hovedparten af tilfældene efter 1. maj 2016, skal betale told af disse royalties. Der sker endvidere en opstramning af reglerne for beregningen af told i de tilfælde, hvor varer sælges flere gange undervejs mod EU.

Virksomheder bør derfor nøje gennemgå deres toldhåndtering og forholde sig til, om der efter 1. maj 2016 skal ske en ændring af toldberegningen.

Der indføres med UCC en ændring af kravene til sikkerhedsstillelse for den told, der suspenderes, imens de ufortoldede varer befinder sig i EU. Sikkerhedsstillelse – i udgangspunktet krone for krone - bliver obligatorisk for en række bevillinger, hvilket er en væsentlig ændring for en række virksomheder.

Det forventes, at et foreliggende dansk lovforslag relatereret til sikkerhedsstillelsesordningen vedtages. Konsekvensen heraf vil være, at virksomheder kan tilmelde sig en dansk sikkerhedsstillelsesordningen og betale en given sats for at deltage i ordningen og hermed undlade at stille sikkerhed krone for krone. Satsen er i lovforslaget foreløbigt sat til 0 promille, hvilket gør tilvalget af ordningen meget enkel. Såfremt satsen forhøjes – hvilket må forventes – skal virksomhederne forholde sig til, om det er forretningsmæssigt rigtigt at deltage i den danske ordning.

UCC forudsætter indførelsen af en række it-systemer. Disse systemer udvikles og implementeres løbende i perioden frem mod udgangen af 2020. Virksomhederne bør derfor ved fremadrettet opdatering af deres it-setup sikre sig, at opdateringen tager højde for UCC og de muligheder, der ligger i håndteringen af bevillinger og varebevægelser fremadrettet.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted