Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny praksis om almennyttigt formål for fonde

TVC Advokatfirma
21/09/2020
132
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen har ved et bindende svar forholdt sig til, om en fonds erhvervelse af en ejerlejlighed kunne anses som en fradragsberettiget intern uddeling.

Ved det bindende svar offentliggjort som SKM.2020.254SR havde fonden til formål at administrere en række legater samt til formål at eje og eventuelt sælge en ejendom. Den pågældende ejendom blev anvendt til daginstitution.


Fondens formål var ifølge vedtægterne at varetage ejerskabet og eventuelt salg til fordel for og i overensstemmelse med daginstitutionens ønsker. Hvis det nævnte formål ikke var muligt, så skulle varetagelsen af legaterne og ejendommen anvendes til almenvelgørende formål inden for børneforsorgen efter bestyrelsens frie skøn.

Fonden ønskede nu at sælge ejendommen med henblik på, at ejendommen skulle opdeles i ejerlejligheder. Det var herefter planen, at ejerlejligheden på den øverste etage skulle laves om til et nyt og tilsvarende dagtilbud til daginstitutionen med tilhørende udendørs arealer i form af brugsret, herunder bl.a. legeplads.

Omstændighederne var således, at daginstitutionen ville få dagtilbud med helt nye faciliteter. Når byggeriet var opført og tilendebragt, ville fonden købe lejligheden på øverste etage tilbage. De to overdragelsessummer var identiske og udlignede således hinanden, idet salget af ejendommen og købet af ejerlejligheden skete til samme værdier.

Det var fondens ønske at opnå sikkerhed for, at det påtænkte køb af ejerlejligheden på den øverste etage kunne anses som en fradragsberettiget intern uddeling efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

Efter denne bestemmelse kan fonde fradrage uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål i den skattepligtige indkomst. Der skelnes i den forbindelse med eksterne og interne uddelinger. Der er kun fradragsret for interne uddelinger, hvis formålet med uddelinger anses for at være almenvelgørende eller almennyttigt.

Efter praksis kan et formål anses for almenvelgørende, hvis støtten ydes til personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang. I den pågældende sag tog den pågældende daginstitution sig dog primært af børn af ressourcestærke forældre, hvilket efter Skattestyrelsens opfattelse førte til, at en uddeling til daginstitutionen ikke kunne anses for at være almenvelgørende.

For at uddelinger fra en fond kan anses for almennyttige, så er det et krav, at kredsen af modtagere, der kan komme i betragtning ved uddelinger fra fonden, er afgrænset efter retningslinjer af objektivt præg. Uddelingerne skal komme en videre kreds til gode og formålet med uddelingerne skal ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kunne karakteriseres som nyttig. I den forbindelse kan bl.a. nævnes sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle formål, hvilket fremgår af forarbejderne til fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

I den pågældende sag fandt Skattestyrelsen, at uddelingen måtte anses for at være en intern uddeling, da fonden forventede modydelse for, at uddelingen skete i form af forbedrede lokaler til daginstitutionen. Skattestyrelsen lagde i øvrigt til grund, at lejligheden blev erhvervet til handelsværdien. Efter en samlet vurdering af sagen fandt Skattestyrelsen, at købet af lejligheden måtte anses for at gå til et almennyttigt formål, og derfor måtte anses for at være en fradragsberettiget intern uddeling efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

Afgørelsen er et godt eksempel på, at en grundig sagsfremstilling og beskrivelse af det relevante juridiske grundlag og praksis på området er helt afgørende for at opnå det ønskede resultat.

Hos TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring i udarbejdelse af anmodninger om bindende svar til Skattestyrelsen. Vi kan altid kontaktes helt uforpligtende.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted