Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny politisk aftale om erhvervs- og iværksætter­initiativer

Kromann Reumert
26/11/2017
Ny politisk aftale om erhvervs- og iværksætter­initiativer
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale for at styrke dansk erhvervsliv og iværksætteri. Aftalen skal gøre det attraktivt for borgere at investere og lettere for virksomheder at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. Derudover skal aftalen forbedre vilkårene for turisme og digitalisering, styrke dansk handel med flere lempelser på afgiftsområdet og lette den administrative byrde for danske virksomheder.


Særligt interessante punkter i aftalen er:

  • Indførelse af aktiesparekonto

  • Fradrag for investeringer i iværksætteri

  • Lempede regler for placering af pensionsordninger i unoterede aktier

  • Fradragsforhøjelse til 110% for udgifter til forskning og udvikling

  • Bedre vilkår for medarbejderaktieordninger

  • Udvidelse af forskerskatteordningen

  • Nedsættelse af kapitalkrav til aktieselskaber

  • Afskaffelse eller lempelse af 65 afgifter og sanering af afgiftsregler.Aktiesparekonto indføres


Der indføres en aktiesparekonto for fysiske personer, som vil have en lavere beskatning af afkast end ved den nugældende aktieindkomstbeskatning.

Aktiesparekontoen indføres den 1. januar 2019. Det første år skal loftet for investering på kontoen være 50.000 kroner og årligt stige med 50.000 kroner frem til 2022, hvorefter loftet vil være 200.000 kroner. Afkast skal beskattes med 17 % i stedet for nuværende mindst 27 %. Beskatningen vil ske som lagerbeskatning, hvor værdistigninger beskattes årligt, og værdifald fremføres og modregnes i følgende års værdistigning.


Fradrag for investeringer i iværksætteri


Fra den 1. januar 2019 indføres også et årligt fradrag for fysiske personers investeringer i små og mellemstore unoterede virksomheder, som personen ikke er tilknyttet via ejerskab eller har anden nær tilknytning til (familiemedlemmers selskaber vil også være undtaget). Fradraget vil være halvdelen af investeringer op til 400.000 kroner frem til 2022, og fra 2023 vil fradraget være halvdelen af investeringer op til 800.000 kroner. Fradraget vil have en skatteværdi på 30 %.

Derudover skal det være muligt at få fradrag for investeringer i unoterede små og mellemstore virksomheder gennem særlige typer iværksætterfonde. Fradraget skal være halvdelen af investeringer op til 125.000 kroner fra 2019 til 2022, og fra 2023 skal fradraget være halvdelen af investeringer op til 250.000 kroner.

Lempede regler for placering af pensionsordninger og transparens i pensionsselskabernes aktieinvesteringer
Det skal være muligt at placere en større andel af sin privatadministrerede pensionsopsparing i unoterede aktier. Derfor forhøjes andelen, som kan placeres i disse, progressivt. Det vil allerede blive muligt at investere pensionsmidler i unoterede aktier ved en opsparing på 200.000 kroner, hvorimod det i dag først er muligt ved en opsparing på 500.000 kroner. Derudover skal der være større gennemsigtighed i pensionsselskabernes investeringer, så det bliver tydeligere for borgerne, hvor deres penge er investeret, og om investeringerne sker i danske selskaber, der bidrager til dansk vækst. For disse initiativer er der ikke konkrete ikrafttrædelsestidspunkter i aftalen, og for så vidt angår øget gennemsigtighed, vil dette bero på en aftale med pensionsselskaberne.


110% fradrag for forskning


Det skal være mere rentabelt for virksomheder at investere i forskning og udvikling. Derfor hæves det nuværende fradrag på 100 % for private virksomheders udgifter til forskning og udvikling løbende fra 101,5 % i 2019 til 110 % i 2026. Herefter vil fradraget permanent være 110 %.


Bedre vilkår for medarbejderaktieordninger


Andelen af løn, der må udgøres af aktier, hæves fra 10 % til 20 %. Dog kun hvis mindst 80% af en virksomheds ansatte tilbydes af indgå i aktielønsordningen. Forhøjelsen af procentsatsen skal være gældende fra den 1. januar 2018.

Læs mere om medarbejderaktieordningen og den særlige ordning for mindre virksomheder.Udvidelse af forskerskatteordningen


Forskerskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere udvides, så ordningen kan benyttes i op til 7 år (mod 5 år i dag) for personer, som den 1. januar 2018 endnu ikke har anvendt ordningen. Udvidelsen finansieres ved at forhøje bruttoskatteprocenten til 27 % (mod 26% i dag).


Nedsættelse af kapitalkrav til aktieselskaber 


Kapitalkravet for oprettelse af eller omdannelse til aktieselskaber nedsættes fra 500.000 kroner til 400.000 kroner.


Grænsehandelspakke og sanering af udgifter


Aftalens parter vil afskaffe en lang række punktafgifter og annullere planlagte stigninger på andre, så det bliver rentabelt for borgere at handle i Danmark frem for at benytte sig af grænsehandel.

Af de mest markante afgiftslempelser er nøddeafgiften, der halveres den 1. januar 2018 og afskaffes helt den 1. januar 2020 samt afgiften på PVC og ftalater, der afskaffes den 1. januar 2019. De kommende år afskaffes også løbende afgifterne på blandt andet te, gas i engangslightere, alkoholsodavand og emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer.

Foruden lempelse eller afskaffelse af afgifter indføres der også bagatelgrænser for registrering i visse afgiftslove fra den 1. januar 2019.


Næste skridt


Initiativerne skal blive til lovgivning, der løbende vil træde i kraft. De første lovændringer skal allerede være gældende fra den 1. januar 2018. Vi afventer de endelige lovforslag til implementeringen.


Kromann Reumerts rådgivning 


Kromann Reumert har specialister inden for en lang række brancher og juridiske specialer, og vi står til rådighed, hvis du eller din virksomhed ønsker rådgivning i forbindelse med regelændringerne.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted