Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu kan der indberettes til SKAT’s underskudsregister

Bech Bruun
31/10/2014
Nu kan der indberettes til SKAT’s underskudsregister
Detaljerede oplysninger fra 12 indkomstår. Det skal selskaber indberette til SKAT, hvis de vil bruge deres fremførselsberettigede underskud.

Det er vigtigt, at selskaber og andre med fremførselsberettigede underskud får overblik over deres samlede underskud så tidligt som muligt. Indsamling af de deltaljerede oplysninger kan nemlig være et betydeligt og tidskrævende arbejde. Derfor anbefaler Bech-Bruun, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til rettidigt at kunne indsamle og indberette oplysningerne til SKAT.

Senest den 1. august 2015 skal selskaber, fonde og andre, der betaler skat efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven indberette oplysninger om deres resterende fremførselsberettigede underskud. Indberettes oplysningerne for sent, mistes retten til at udnytte de fremførte underskud.

Hvilke informationer skal indberettes?

Ifølge de nye regler skal selskaberne indberette specifikation af restunderskuddet for indkomstårene 2002-2013 for hvert selskab. Oplysningerne skal fordeles på indkomstår og/eller delperiode.

Selskaberne skal også indberette oplysninger om skattefrie omstruktureringer, der har betydning for underskudsanvendelsen. Indberetningen skal blandt andet indeholde specifikationer om:

  • Typen af skattefri omstrukturering

  • Den skattemæssige virkningsdato

  • De deltagende selskaber

  • Restunderskud, der er overført fra det indskydende til det modtagende selskab

  • Hvilke sambeskattede datterselskaber, der er overgået fra det eller de indskydende selskaber til det modtagende selskab i forbindelse med den skattefri omstrukturering.


Det kan være et betydeligt arbejde at indsamle alle de nødvendige oplysninger, særligt på grund af detaljeringsgraden af oplysningerne som skal indberettes, og fordi perioden strækker sig over 12 indkomstår.

Hvornår skal oplysningerne indberettes? 

Selskaber, som fra indkomståret 2014 ønsker resterende fremførselsberettigede underskud anvendt ved indkomstopgørelsen, skal indberette oplysningerne senest den 1. august 2015.  Selskabet skal være omfattet af de nye regler om underskudsregistret.

For sen indberetning vil som udgangspunkt medføre tab af de fremførselsberettigede underskud. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan SKAT se bort fra en overskridelse af fristen.

Oplysningerne skal digitalt indberettes til SKAT via TastSelv Selskabsskat. For sambeskattede selskaber påhviler indberetningspligten administrationsselskabet.

Hvad kan Bech-Bruun hjælpe med?

Selskaber, der er omfattet af de nye regler, kan kontakte Bech-Bruun med henblik på at få gennemgået oplysninger, der er relevante for indberetningen. Vi sikrer, at kravene til indberetningen er opfyldt, så fremførelsesberettigede underskud ikke går tabt.

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted