Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Momsfritagelse ved virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt

TVC Advokatfirma
30/10/2019
Momsfritagelse ved virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt
TVC Advokatfirma logo

Landsskatteretten har, i en endnu ikke offentliggjort afgørelse, fastslået, at et ejendomsprojekt kunne overdrages uden moms efter reglerne for momsfri virksomhedsoverdragelse. Med Landsskatterettens afgørelse er det fastslået, at overdragelse af ejendomsprojekter skal vurderes på samme måde som andre virksomhedsoverdragelser.
Et selskab, som hidtil havde drevet udlejningsvirksomhed fra en større ejendom, besluttede sig for at flytte udlejningsvirksomheden og påbegynde forberedelser til salg af ejendommen. Selskabet havde en ambition om selv at tage rollen som projektudvikler og sælge ejendommens delarealer selv. Denne salgsproces blev indledt flere år forud for det endelige salg.

Gennem perioden var de således i kontakt med mere end 50 interesserede købere, og der blev ligeledes gennemført delsalg af ejendommen.

Selskabet afholdt væsentlige omkostninger i forbindelse med salgsprocessen, dels til ændring af lokalplanen for området i samarbejde med kommunen, og dels til gennemførelse af en udviklings- og salgsplan for ejendommen. Selskabet indgik i den forbindelse en forretningsaftale med flere eksterne rådgivere, dels til ideudvikling og disponering af området samt til optimering af det finansielle set-up. Selskabet ansatte desuden en direktør til at understøtte udviklings- og salsprocessen – deres omkostninger hertil var væsentlige.

Selskabet endte med at sælge hele den resterende ejendom til én køber, og selskabet indsendte i denne forbindelse en anmodning til Skattestyrelsen om bindende svar om, hvorvidt salget af ejendommene og virksomheden i øvrigt skulle behandles som en momsfritaget virksomhedsoverdragelse.

Selskabet anførte, at der var tale om en virksomhedsfri overdragelse, da selskabet udover at drive udlejningsvirksomhed gennem en længere periode havde haft væsentlige aktiviteter med henblik på udvikling af området til bolig og kontor. Dette måtte derfor anses som en sideordnet aktivitet i virksomheden. Køber overtog desuden i de igangværende lejemål samt sælgers øvrige forpligtelser.

Skattestyrelsen fastslog, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse, idet sælgers primære virksomhed bestod i udlejning af lejemål, som var flyttet, og køber ikke var berettiget til at videredrive dette. Skattestyrelsen gjorde desuden gældende, at udviklingen af ejendommen, som selskabet havde beskæftiget sig med gennem en længere årrække, ikke i sig selv udgjorde en virksomhed.


Landsskatterettens afgørelse


Landsskatteretten var modsat Skattestyrelsen af den overbevisning, at selskabet i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at salget af virksomheden burde anses som en virksomhedsoverdragelse i overensstemmelse med momslovens § 8 stk. 1 3. pkt.

Landsskatteretten anførte som begrundelse for afgørelsen, at selskabet havde besluttet sig for at sælge arealet og dermed virksomheden, og at der var indgået en aftale herom som dog ikke blev gennemført. Siden da havde selskabet iværksat omfattende arbejde med henblik på projektudvikling og salg af fast ejendom, og Landsskatteretten lagde derfor til grund, at aktiviteten derfor skulle anses som værende iværksat med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter.

Landsskatteretten lagde ligeledes vægt på, at køber overtog sælgers forpligtelser, som knytter sig til udnyttelsen og etableringen af ejendommen, ligesom køber også indtrådte i selskabet forpligtelser og rettigheder forbundet med de fortsat gældende lejemål samt partnerskabsaftale med kommunen.

Skattestyrelsen fastholdt sit synspunkt om, at aktiviteten ikke i sig selv udgjorde en virksomhed i form af en økonomisk enhed, der kan drives selvstændigt. Argumentet var, at der ikke var tale om en virksomhed i drift, som køberen kunne fortsætte driften af. Skattestyrelsen mente derfor, at overdragelsen alene skulle anses som en overdragelse af en ejendom.

Landsskatterettens kendelse må nok anses som et udtryk for en lempelse af praksis angående virksomhedsoverdragelse af ejendomsudviklingsprojekter, hvor Skattestyrelsen hidtil har indtaget det udgangspunkt, at projektudvikling ikke i sig selv er en virksomhed.


 


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
I dag
Skatte- og afgiftsret
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
I dag
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted