Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Moms på udgifter til at forbedre en andens faste ejendom kan trækkes fra

Bech Bruun
21/11/2017
Moms på udgifter til at forbedre en andens faste ejendom kan trækkes fra
Moms er normalt ikke en udgift, som belaster "almindelige" virksomheder, fordi virksomhederne generelt har ret til at fratrække momsen af udgifter, der er forbundet med salg af virksomhedens produkter. Eksempelvis kan moms på omkostninger til produktionsudstyr normalt trækkes fra. Omvendt vil der normalt ikke være fradrag for moms af udgifter, der ikke kan henføres til salg af virksomhedens produkter. Der vil herved ikke være fradrag for moms på køb af visse gaver.

(Bragt i Børsen den 15. november 2017). 

I en ny dom har EU-Domstolen bestemt, at virksomheder også kan fradrage momsen af udgifter, der minder meget om gaver. I dette tilfælde en renoveringsudgift.

Sagen handlede om et investeringsselskab, som havde bygget ferielejligheder, der skulle anvendes til momspligtig udlejning. For at byggeriet kunne tilsluttes det kommunale spildevandspumpesystem, var det nødvendigt at foretage en renovering af anlægget. Investeringsselskabet betalte for istandsættelsen af kommunens spildevandspumpesystem og trak herefter momsudgiften vedrørende renoveringsarbejdet fra.

Nu opstod spørgsmålet så, om selskabet var berettiget til at fratrække momsen af renoveringsudgiften. Udgiften kunne nemlig også anses for en "gavelignende" disposition, som var afholdt til at forbedre kommunens ejendom, fordi kommunen fik leveret ydelsen gratis.

Inden EU-Domstolen afsagde dom, blev sagen forelagt Generaladvokaten, som udtalte, at momsen af renoveringsudgiften ikke kunne fratrækkes, fordi den ikke kunne henføres til investeringsselskabets momspligtige udlejningsvirksomhed. I stedet mente General-advokaten, at udgiften kunne henføres direkte til renoveringsydelsen, som kommunen reelt fik leveret gratis.


"Ekstra" udgifter er momspligtige


Domstolen er uenig i Generaladvokatens udtalelse. Den konkluderer ganske klart, at en virksomhed har ret til at trække moms fra, når udgiften afholdes for at opnå momspligtige indtægter, og når udgiften ikke beløbsmæssigt går ud over, hvad der er nødvendigt for, at virksomheden kan udøve sin normale aktivitet.

Konkret betyder det, at virksomheden for at få fradrag for moms kun skal bevise, at udgiften er afholdt med henblik på at opnå momspligtige indtægter. Det har altså ingen indvirkning på retten til fradrag, at udgiften - set fra kommunen - også kunne ses som en foræring.

At udgiften ikke beløbsmæssigt må gå ud over, hvad der er nødvendigt for, at virksomheden kan udøve sin normale aktivitet, betyder, at momsen på udgifter, der overskrider denne grænse, ikke kan trækkes fra. En sådan "ekstra" udgift mangler nemlig tilknytning til virksomhedens momspligtige indtægter. Dette gør ekstraudgiften til en ren gaveudgift, som ikke kan anses for at være afholdt i forbindelse med salg af virksomhedens produkter.

I sagen var der ingen tvivl om, at renovering af spildevandspumpesystemet var nødvendigt for at gennemføre bygningsprojektet, og at de senere indtægter fra udlejningen af ferielejlighederne ville dække den afholdte renoveringsudgift. Derfor havde virksomheden bevist, at den havde afholdt renoveringsudgiften med henblik på at opnå momspligtige indtægter.

Dommen medfører, at virksomheder ikke skal påregne et momstab ved byggeprojekter, hvor der uden vederlag afholdes udgifter til forbedring af f.eks. kommunal ejendom, selvom kommunen ikke bliver part i en senere transaktion med virksomheden.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
20/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted