Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Landsskatteretten tager stilling til rammerne for Skattestyrelsens skøn og væsentligheden af partshøringsfejl

TVC Advokatfirma
23/08/2021
Landsskatteretten tager stilling til rammerne for Skattestyrelsens skøn og væsentligheden af partshøringsfejl
TVC Advokatfirma logo
Landsskatteretten har netop afsagt en afgørelse, hvor en forhøjelse af en pokerspillers skatteansættelse blev underkendt af flere årsager. Skattestyrelsen havde både foretaget sagsbehandlingsfejl og bevæget sig uden for den lovlige ramme for skønsudøvelsen.

Landsskatteretten har således i denne uge afsagt en afgørelse (sagsnr. j.nr. 20-0027100), hvor ét af de påklagede indkomstår blev hjemvist på grund af ulovlig skønsudøvelse, og de resterende indkomstår blev kendt ugyldige som følge af manglende partshøring.


Sagens oprindelige udspring

Sagen er afledt af byrettens dom offentliggjort som SKM2018.396.BR, hvor Skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af pokerspillerens indkomst ved pokerspil på i alt ca. kr. 21 mio. blev hjemvist til fornyet behandling, idet der var påpeget fejl i grundlaget for det udøvede skøn.


Ved byretssagen havde Skatteministeriet blandt andet taget bekræftende til genmæle vedrørende en del af indkomståret 2006, da det fandtes bevist, at pokerindtægter på kr. 312.135 fra ét givent pokersite var skattefri. Dette førte i sig selv til, at det foretagne skønsresultat for indkomståret 2006 skulle nedsættes fra kr. 1.704.180 til kr. 1.392.045.


På trods af enigheden herom, hjemvistes sagen i sin helhed til Skattestyrelsen.


Sagens behandling under hjemvisningen

Ved Skattestyrelsens efterfølgende behandling af den hjemviste sag, fratræk Skattestyrelsen de kr. 312.135 fra det føromtalte pokersite fra skønnet, men tillagde i stedet en række andre indtægter, der gjorde, at skønsresultatet på ny endte på kr. 1.704.180 vedrørende indkomståret 2006.


Samlet set blev Skattemyndighedernes oprindelige skøn på ca. kr. 21 mio. således nedsat til ca. kr. 16,5 mio.


For indkomstårene 2007-2010 var Skattestyrelsens bilag til fremsendte forslag og efterfølgende afgørelse endvidere formateret således, at en række afgørende oplysninger om baggrunden for skønnet ikke var medtaget.


Landsskatterettens afgørelse

Den pågældende afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten, som nu i denne uge har taget stilling til indsigelserne.


For så vidt angår indkomstårene 2007-2010 fandt Landsskatteretten dog ikke anledning til en materiel prøvelse af skønnet, idet afgørelsen var ugyldig som følge af den mangelfulde partshøring.


For indkomståret 2006 blev det gjort gældende, at Skattestyrelsen i den fornyede skønsudøvelse var bundet af Skatteministeriets beslutning om at tage bekræftende til genmæle, og at Skattestyrelsen herefter ikke kan komme frem til en forhøjelse, der er højere end grundlaget for domstolsprøvelsen efter parternes påstande, medmindre en sådan yderligere forhøjelse i sig selv kan ske inden for fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.


Synspunktet blev tiltrådt af Landsskatteretten, der blandt andet anførte følgende:


”Skattestyrelsens skøn er udøvet i strid med de rammer for skønnet, der følger af Retten på Frederiksbergs dom af 9. maj 2018, ligesom skønsresultatet ses at være opnået ved inddragelse af indtægter, som der ikke kunne reguleres for indenfor gældende frister.


Skattestyrelsens skønsmæssige opgørelse af klagerens skattepligtige nettoindkomst ved spil ses således ikke at være sket på sagligt grundlag”


Konklusionen blev således, at Skattestyrelsens afgørelse efter hjemvisningen blev kendt ugyldig for så vidt angik ca. kr. 14,8 mio. i indkomstårene 2007-2010, og blev hjemvist for så vidt angik ca. kr. 1,7 mio. i indkomståret 2006, hvor Skattestyrelsen nu er tilpligtet at skønne på ny, og denne gang gøre det på sagligt grundlag.


Supplerende kan det i øvrigt oplyses, at  Skattestyrelsen endvidere i en anden selvstændig sag havde forhøjet samme pokerspiller med ca. kr. 4,85 mio. vedrørende nogle senere indkomstår. En forhøjelse, der for kort siden, blev nedsat til kr. 0 af Landsskatteretten.


Har du behov for hjælp?

Såfremt du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted