Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?

TVC Advokatfirma
14/07/2020
Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?
TVC Advokatfirma logo
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af området vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed og rette indkomstmodtager i forhold til E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet men viser samtidig, at der skal foretages en nuanceret vurdering.

I et bindende svar offentliggjort som SKM2020.236.SR fandt Skatterådet, at E-sport ved spil på internettet, streaming på egen YouTube-kanal samt dermed forbundne reklame- og sponsoropgaver efter en samlet konkret vurdering dels kunne anses som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, dels kunne drives i selskabsform.

Vedrørende E-sport ved streaming af spil på internettet lagde Skatterådet vægt på, at en konkret indgået kontrakt mellem skatteyderen og en udbyder af en spilleportal i sig selv kunne udgøre grundlag for en erhvervsmæssig virksomhed, samt at spil på internettet i dag, hvis det er professionelt tilrettelagt, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed. Det indgik i vurderingen, at de betydelige, løbende indtægter – ifølge kontrakten med udbyderen af spilleportalen – udgjorde skatteyders hovedindtægt.

Hvad angår skatteyders aktivitet med egen YouTube-kanal, fandt Skatterådet også, at der var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Der blev herved henset til, at der var tale om løbende indtægter fra YouTube-kanalen baseret på skatteyders egne aktiviteter og indsats, samt at skatteyder havde ansat en editor til at lave videoklips til kanalen, som var aflønnet i forhold til de genererede indtægter fra kanalen.

Skatterådet fandt desuden, at skatteyders reklame- og sponsoropgaver, i hvilken sammenhæng der også var indgået en agentaftale om at skaffe sådanne opgaver, havde så nær sammenhæng med skatteyders øvrige aktiviteter (E-sport og YouTube-kanal), at også indtægterne fra reklame- og sponsoropgaver blev anset som en del af skatteyders selvstændige erhvervsvirksomhed.

Da Skatterådet således lagde til grund, at skatteyder kunne anses som selvstændigt erhvervsdrivende, fandt Skatterådet videre, at virksomheden kunne drives i selskabsform, forudsat at de indtægtsgivende aftaler kunne overdrages til et selskab, således at det var selskabet, der var kontraktpart og dermed rette indkomstmodtager.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2020.236.SR bidrager til afklaring i forhold til, hvad der kan anses som selvstændig erhvervsvirksomhed, og dermed afklaring af hvilken aktivitet, der kan udøves som virksomhed i selskabsform.

Samtidig viser afgørelsen, at der foretages en relativt nuanceret, konkret og samlet vurdering i det enkelte tilfælde, hvorfor der som hovedregel bør søges rådgivning, herunder eventuelt indhentes et bindende svar fra skattemyndighederne, inden der disponeres. Det bemærkes herved, at det efter omstændighederne kan medføre betydelige skattekrav, samt i visse tilfælde tillige en straffesag, hvis skattemyndighederne efterfølgende tilsidesætter kvalifikationen af en indtægtsgivende aktivitet og/eller finder, at rette indkomstmodtager ikke var selskabet men skatteyder selv.

Kontakt Torben eller Henrik, hvis du har spørgsmål inden for skatteretten.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted