Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?

TVC Advokatfirma
28/08/2020
208
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
TVC Advokatfirma logo
Det er ofte nødvendigt med udmeldelse af et syn og skøn til bedømmelse af, om et skovbrug er erhvervsmæssig virksomhed.

Vurderingen af, om et skovbrug er erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, beror på en helt konkret vurdering af det enkelte skovbrug – og beror ikke udelukkende på antallet af hektar, der drives.


Skovbrug er omfattet af den særlige praksis for deltidslandbrug, hvilket betyder, at der for det første skal foretages en vurdering af, hvorvidt driften er tilrettelagt skovbrugsfagligt forsvarligt. Derudover er det et krav, at det på sigt vil være muligt at præstere et resultat på eller omkring 0 kr. efter driftsmæssige afskrivninger, men før renteudgifter og før aflønning af skovejeren.


Baseret på praksis kan det konstateres, at der for skovbrug accepteres en længere underskudsperiode sammenlignet med traditionelle deltidslandbrug. Årsagen hertil findes i, at træerne først skal vokse op, før de er hugstmodne og dermed kan generere en indtjening.


Til illustration kan nævnes en sag fra Landsskatteretten, hvor der var tale om en nyplantet løvskov på ca. 18 ha, hvor forventningen var, at der ville gå relativt mange år, formentlig 50 år eller mere, før der ville komme væsentlige indtægter ved salg af gavntræ. Indtil da ville der formentlig kun kunne sælges træ fra den løbende udtynding af løvskoven, men dette ville kun ske med års mellemrum, og træet herfra skulle anvendes til flis. Heller ikke fra nåleskoven kunne der forventes at komme væsentlige indtægter ved salg af gavntræ i de næste mange år. Alligevel anerkendte Landsskatteretten skovbruget som erhvervsmæssigt drevet, hvilket bl.a. skete under henvisning til, at ”… der er en vis sandsynlighed for, at driften med den tidshorisont vækstperioden tilsiger, herefter har udsigt til at blive overskudsgivende.”


Selvom der er tale om et relativt stort skovareal, er det ikke ensbetydende med, at den pågældende skovbrugsvirksomhed dermed uden videre kan anerkendes som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. I en byretssag fra Herning – SKM 2014.584 BR – var der tale om et areal på hele 90 ha; 30 ha fredskov samt 60 ha hede. Indtjeningen fra skovdriften var så beskeden – skatteyders andel udgjorde 7.000 kr. på årsbasis – at byretten fastslog, at skovbruget ikke havde eller i fremtiden ville få udsigt til at opnå et sådant omfang, at det ville kunne betegnes som en erhvervsmæssig virksomhed. Heller ikke i en nyligt afsagt afgørelse fra Landsskatteretten (LSR’s j.nr. 17-0990429) blev et skovbrug på ca. 55 ha anerkendt som et erhvervsmæssigt drevet skovbrug i skattemæssig henseende.


Kendetegnende for begge sager er imidlertid, at der ikke var udmeldt syn og skøn under disses behandling ved domstolene eller Landsskatteretten.


I sager omhandlende skovbrug er det imidlertid ofte nødvendigt med udmeldelse af et syn og skøn til bedømmelse af skovbrugsvirksomheden. Dette er med henblik på at få en fagmands vurdering af selve driftsformen og rentabiliteten i den pågældende drift. En ensidigt indhentet erklæring fra f.eks. Skovdyrkerforeningen kan ikke træde i stedet for et egentligt syn og skøn, netop da der vil være tale om en ensidigt indhentet erklæring, der ikke har samme bevisværdi som et egentligt syn og skøn.


Er syn og skøn relevant for dit skovbrug og din sag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Ligeledes er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en vurdering af, hvorvidt det er relevant at få udmeldt syn og skøn.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted