Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fradragsret for holdingselskabers omkostninger ved køb af datterselskaber

Delacour
11/10/2015
Fradragsret for holdingselskabers omkostninger ved køb af datterselskaber
EU-Domstolen har i de forenede sager C-108/14 og C-109/14 (Larentia + Minerva mbh & Co. KG) ændret dansk praksis om, at holdingselskaber alene har adgang til delvis momsfradrag på grundlag af et skøn ved erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber.

EU-Domstolen har truffet afgørelse i de forenede sager C-108/14 og C-109/14, der blandt andet omhandler en besvarelse af, hvordan et holdingselskabs fradrag for moms på ydelser afholdt i forbindelse med erhvervelse af andele i datterselskaber skal fastsættes, når holdingselskabet senere leverer momspligtige tjenesteydelser til disse datterselskaber.

Mulighed for fradrag af rådgivningsomkostninger

EU-Domstolen fastslog med sin besvarelse af de præjudicielle spørgsmål i sagen, at de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af andele i datterselskaber, som er afholdt af et holdingselskab, der deltager i administrationen af datterselskaberne, og som i forbindelse med deltagelsen leverer momspligtige administrationsydelser til datterselskabet, skal antages at vedrøre holdingselskabets økonomiske virksomhed, hvorefter momsen på eksempelvis rådgiveromkostninger vil kunne fradrages fuldt ud.

Dommen medfører således, at holdingselskaber i visse tilfælde kan opnå fuldt fradrag for moms af omkostninger forbundet med erhvervelse af andele i datterselskaber, hvor det er hensigten at holdingselskabet skal levere momspligtige leverancer til datterselskabet, ved eksempelvis at deltage i administrationen af datterselskabet. Fradragsretten begrænses kun såfremt holdingselskabet også leverer ydelser der er fritaget for moms efter momsloven.

EU-Domstolen fastslog samtidigt, at såfremt holdingselskabet kun deltager i administrationen af visse, men ikke alle sine datterselskaber, kan omkostningerne kun fradrages forholdsmæssigt for de beløb, der svarer til de omkostninger der skønsmæssigt vedrører den momspligtige aktivitet ifølge de nationale regler herfor.

Et holdingselskabs indgriben i datterselskabernes administration anses for økonomisk virksomhed. For at opnå momsfradrag skal der ske en indgriben i administrationen. Der skal således foretages leveringer, der går udover de almindelige rettigheder, der opnås som kapitalejer eller selskabsdeltager. Indgriben i datterselskabets administration kan eksempelvis være levering af administrative, finansielle, kommercielle og tekniske tjenesteydelser til datterselskaberne.

Ændring af SKATs praksis

Afgørelsen ændrer SKATs nuværende praksis for holdingselskabers adgang til momsfradrag. Der kan således anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis den hidtidige danske praksis har været til ugunst for jeres virksomhed.

SKAT udsendte den 29. september 2015 udkast til Styresignal på emnet og høringssvar forventes afgivet den 19. oktober 2015.

Idet EU-Domstolens afgørelse angår afgiftsperioder tilbage til 2005, anbefaler vi, at I som holdingselskab undersøger, hvorvidt I er berettiget til tilbagebetaling af moms for denne periode.

Delacour står til rådighed med assistance, såfremt I ønsker at undersøge jeres muligheder for at gøre tilbagebetalingskrav gældende mod SKAT.

Den fulde afgørelse fra EU-Domstolen kan læses her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
20/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted