Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fradragsret for holdingselskabers omkostninger ved køb af datterselskaber

Delacour
11/10/2015
Fradragsret for holdingselskabers omkostninger ved køb af datterselskaber
Delacour logo
EU-Domstolen har i de forenede sager C-108/14 og C-109/14 (Larentia + Minerva mbh & Co. KG) ændret dansk praksis om, at holdingselskaber alene har adgang til delvis momsfradrag på grundlag af et skøn ved erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber.

EU-Domstolen har truffet afgørelse i de forenede sager C-108/14 og C-109/14, der blandt andet omhandler en besvarelse af, hvordan et holdingselskabs fradrag for moms på ydelser afholdt i forbindelse med erhvervelse af andele i datterselskaber skal fastsættes, når holdingselskabet senere leverer momspligtige tjenesteydelser til disse datterselskaber.

Mulighed for fradrag af rådgivningsomkostninger

EU-Domstolen fastslog med sin besvarelse af de præjudicielle spørgsmål i sagen, at de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af andele i datterselskaber, som er afholdt af et holdingselskab, der deltager i administrationen af datterselskaberne, og som i forbindelse med deltagelsen leverer momspligtige administrationsydelser til datterselskabet, skal antages at vedrøre holdingselskabets økonomiske virksomhed, hvorefter momsen på eksempelvis rådgiveromkostninger vil kunne fradrages fuldt ud.

Dommen medfører således, at holdingselskaber i visse tilfælde kan opnå fuldt fradrag for moms af omkostninger forbundet med erhvervelse af andele i datterselskaber, hvor det er hensigten at holdingselskabet skal levere momspligtige leverancer til datterselskabet, ved eksempelvis at deltage i administrationen af datterselskabet. Fradragsretten begrænses kun såfremt holdingselskabet også leverer ydelser der er fritaget for moms efter momsloven.

EU-Domstolen fastslog samtidigt, at såfremt holdingselskabet kun deltager i administrationen af visse, men ikke alle sine datterselskaber, kan omkostningerne kun fradrages forholdsmæssigt for de beløb, der svarer til de omkostninger der skønsmæssigt vedrører den momspligtige aktivitet ifølge de nationale regler herfor.

Et holdingselskabs indgriben i datterselskabernes administration anses for økonomisk virksomhed. For at opnå momsfradrag skal der ske en indgriben i administrationen. Der skal således foretages leveringer, der går udover de almindelige rettigheder, der opnås som kapitalejer eller selskabsdeltager. Indgriben i datterselskabets administration kan eksempelvis være levering af administrative, finansielle, kommercielle og tekniske tjenesteydelser til datterselskaberne.

Ændring af SKATs praksis

Afgørelsen ændrer SKATs nuværende praksis for holdingselskabers adgang til momsfradrag. Der kan således anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis den hidtidige danske praksis har været til ugunst for jeres virksomhed.

SKAT udsendte den 29. september 2015 udkast til Styresignal på emnet og høringssvar forventes afgivet den 19. oktober 2015.

Idet EU-Domstolens afgørelse angår afgiftsperioder tilbage til 2005, anbefaler vi, at I som holdingselskab undersøger, hvorvidt I er berettiget til tilbagebetaling af moms for denne periode.

Delacour står til rådighed med assistance, såfremt I ønsker at undersøge jeres muligheder for at gøre tilbagebetalingskrav gældende mod SKAT.

Den fulde afgørelse fra EU-Domstolen kan læses her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Husk dit kørselsfradrag for 2020
Husk dit kørselsfradrag for 2020
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere
12/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted