Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Michael Honoré
Juridisk specialist

Michael Honoré

Advokat & Partner
Honoré, Fallesen og Andersen
København
Kontakt via e-mail
Kontakt via telefon
Verificeret af Jurainfo Michael er en af Jurainfos nøje udvalgte og verificerede juridiske specialister. Det betyder, at du kan være sikker på at få kompetent juridisk vejledning, da Michael har fuldført et gennemgående baggrundstjek foretaget af Jurainfo.
Michael anses for en af de førende advokater på statsstøtteområdet i Europa og har beskæftiget sig med området siden 2001. Han har indgående erfaring med at føre sager for både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen, de danske domstole og EU-Domstolen. Læs mere om Michaels baggrund og erfaring nedenfor.
Baggrund

Michael er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i 2001 og har en LL.M. fra Europa-kollegiet (Brügge) fra 2000. Herudover er Michael erhvervskorrespondent i fransk fra CBS (1999) og er diplomeret erhvervs-coach (2012).


Erfaring

Statsstøtteret

Michael yder rådgivning om alle dele af statsstøttereglerne. Michael bistår offentlige myndigheder (navnlig kommuner) og virksomheder (såvel offentlige, halvoffentlige som private virksomheder). Michael har indgående erfaring med at føre sager for både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen, de danske domstole og EU-Domstolen.


Michael bistår eksempelvis i forbindelse med udformning og håndtering af støtteordninger og individuel støtte, inklusive anmeldelser til EU-Kommissionen, udformning og håndtering af støtteansøgninger, overholdelse af krav i støttetilsagn, håndtering af klager over statsstøtte, håndtering af tilbagebetalingskrav, håndtering af erstatningskrav imod det offentlige, håndtering af uanmeldt støtte ved de danske domstole mv.


Konkurrenceret

Michael yder rådgivning om alle dele af konkurrenceretten, det vil sige:


 • Reglerne for leverandør- og forhandleraftaler (fx forhandlerpriser, herunder bindende videresalgspriser, mindstepriser, vejledende priser m.v.; aftaler om eksklusivt køb og salg; begrænsninger af forhandleres salg, herunder begrænsninger af online-salg; selektive distributionssystemer; konkurrenceklausuler mv.)
 • Regler for samarbejde mellem konkurrenter (fx aftaler om priskoordinering, markedsopdeling, budkoordinering, samarbejdsaftaler mellem konkurrenter, konsortiesamarbejder, informationsudveksling, brancheorganisationers regler og kommunikation)
 • Reglerne for dominerende virksomheders adfærd (fx urimeligt høje priser; urimeligt lave priser; urimelige vilkår for salg og køb; rabatter; eksklusivitetsaftaler; leveringsnægtelse og “margin squeeze”; bundling og tying)


Michael bistår i konkurrenceretlige erstatningssager og hjælper med alle dele af processen, fra de taktiske overvejelser om forligsforhandlinger, og hvor sagen skal anlægges, til den praktiske førelse af sagen ved domstolene.


Michael bistår også i straffesager, som opstår, når en konkurrencesag overdrages til anklagemyndigheden (SØIK) med henblik på bøde- eller fængselsstraf.


Endelig bistår Michael virksomheder med konkurrenceretlig compliance (design og implementering af compliance-programmer inkl. træning af medarbejdere).


EU-procesret samt generel EU-ret

Michael har indgående EU-proceserfaring fra sine sager ved EU-Domstolen og EU-Kommissionen og rådgiver løbende virksomheder og myndigheder om alle aspekter forbundet med at føre en sag ved disse instanser. Endvidere rådgiver Michael løbende om mange forskellige typer af generel EU-ret, herunder navnlig området for varernes, tjenesteydelsernes, arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed foruden den frie etableringsret. Michael har endvidere indgående erfaring med EU-reguleringen på områderne for transport og landbrug. Michael samarbejder ofte og gerne med politiske rådgivere, da EU-sager hyppigt også involverer et politisk spor.


Branchekendskab

Michael har beskæftiget sig med en lang række sektorer og brancher, men har igennem årene arbejdet særligt indgående med områderne landbrug og fødevarer, infrastruktur (transport, energi, IT- og telekommunikation, betalingstjenester) og R&D&I (Forskning, Udvikling og Innovation). Michael har desuden ført en lang række EU-/statsstøttesager på området for skatter og afgifter.


CV

 • Advokat og Partner – Honoré & Fallesen Advokater (2019 – )
 • Advokat og Partner – Bech-Bruun Advokatfirma (2005-2019)
 • Referendar (dommerfuldmægtig) – Den Europæiske Unions Ret i Luxembourg (2002-2005)
 • Advokatfuldmægtig – Advokatfirmaerne Liedekerke og Ashurst i Bruxelles (2001-2002)


Undervisning

Michael har været mangeårig underviser i blandt andet konkurrenceret, statsstøtteret, EU-procesret (”EU-ret i praksis”) samt God Advokatskik på blandt andet Københavns Universitet og for Advokatsamfundet.


Herudover afholder Michael ofte seminarer og workshops for og med kunder.


Tillidshverv

Michael besidder en række tillidshverv. Se et udsnit nedenfor.


 • Medstifter af og næstformand for Dansk Forening for Statsstøtteret.
 • Konferenceansvarlig (”Academic Director”) for European State Aid Law Institute (www.lexxion.de)
 • Michael har siden 2002 været international dommer ved verdens største EU-retlige processpil, European Law Moot Court Competition (europeanlawmootcourt.eu).
 • Tidligere ansvarshavende redaktør (Managing Editor) for det førende statsstøttetidsskrift European State Aid Law Quarterly (estal.de).
 • Medlem af en række advisory boards og udfører løbende pro bono-rådgivning til impact-startups, blandt andet i regi af Connect Denmark (connectdenmark.com).


Udgivelser og taler

Michael har bidraget med en række udgivelser samt indlæg og taler. Herunder ses et udsnit af disse:


 • “Enforcement of State Aid by National Courts – Highlights from 2019 DG COMP Study and 2019 Recovery Notice”, Danish State Aid Law Association, København, 7. oktober 2019
 • “State Aid Pitfall – from a practitioner’s perspective”, Conference organized by Swedish Network for European Legal Studies, Stockholm, 14. juni 2019
 • “Private Enforcement – A Practical Case Study”, European State Aid Law Institute, Bruxelles, 29 November 2018 (taler)
 • “Material Selectivity in Fiscal Aid – Latest Developments and Practical Implications”, European State Aid Law Institute, København, 15. juni 2018 (taler)
 • “Selectivity & State Aid in the aftermath of Spanish Goodwill & Flughafen Lübeck”, Global Competition Law Centre’s (GCLC) Lunch Talks, Bruxelles, 6. marts 2017 (taler)
 • “Public Activities on Commercial Markets: The Issue of Cross-Subsidisation”, European State Aid Law Quarterly No. 2/2017, pp. 181-192 (artikel)
 • “Taxation and State Aid In a Nutshell”, UCPH Tax Link-seminar, Københavns Universitet, 27. november 2017 (taler)
 • “Collaboration between research institutions and undertakings”, European State Aid Law Institute, European State Aid Law Institute, 22. november 2017, Madrid (taler)
 • “Practical Challenges of Proximity to the State”, European State Aid Law Institute, 20-22. april 2017, Lake Starnberg (taler)
 • Selectivity, Chapter 4 in ‘EU State Aid Control – Law and Economics’, Edited by Philipp Werner & Vincent Verouden, Wolters Kluwers (2017) (Bøger)
 • ‘Public Procurement Requirements of the SGEI Package”, European State Aid Law Institute, State Aid Conference in Copenhagen, 2. december 2016 (taler)
 • ‘How to Treat Public Authorities Performing Economic Activities?’, European State Aid Law Institute (EStALI), State Aid Workshop in Copenhagen, 1 December 2016 (taler)
 • “Are you a State Aid Recipient – Without Knowing it?”, Paris, 19. februar 2016 (taler)
 • Fiscal Aid – All Clear? (Editorial), European State Aid law Quarterly 3/2015 (artikler)
 • EU’s statsstøtteregler – udfordringer og muligheder; Erhvervsjuridisk tidsskrift, 2015 (artikler)
 • “Infrastructure Funding in Compliance with State Aid Rules”, King’s College London, State Aid Workshop 11. marts, 2015 (taler)
 • “The New Initiative Against Fiscal Aid Distortions”, European State Aid Law Institute (EStALI), State Aid Conference in Vienna, 4-5 december, 2014 (taler)
 • “Financing Infrastructure in Compliance with State Aid Rules”, European State Aid Law Institute (EStALI), State Aid Conference in Sofia – 28-29 september, 2014 (taler)
 • ”Recent Danish legislation – strengthening the Danish rules on State aid”, Erhvervs­juridisk Tidsskrift, 2013  (artikler)
 • “Latest Developments in the case-law of the European Courts”, Brussels, European State Aid Law Institute (EStALI), 2013 (taler)
 • “State Aid and Infrastructure Funding – Any Mysteries Left”, konference, Copenhagen, European State Aid Law Institute (EStALI), 2012 (taler)
 • “State Aid Issues Arising from the Sale of “State Aid Infected” Essential Assets” and “Rescue and Restructuring Aid – Developments in Recent Case-law – the Fagor Brandt Judgment”, workshop at the European State Aid Law Institute (EStALI), 2012 (taler)
 • ”Statsstøtte – Den offentlige Vinkel”, konference, Copenhagen, Bech-Bruun, 2012 (taler)
 • “The Notion of State Aid – Comments on the Land Burgenland Judgment and the recent SGEI Package”, workshop, Brussels, European State Aid Law Institute (EStALI), 2012 (taler)
 • “Report from the Autumn Conference on European State Aid Law 2011”, European State Aid Law Quarterly, (4 pages), 2012 (artikler)
 • ”Selectivity and Taxation”, State aid conference, Aarhus Business School / Aarhus Universitet, 2011 (taler)
 • ”Effektiv tilbagesøgning af statsstøtte – en kommentar til Kastrup Strandpark-sagen”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, (2 pages), 2011 (artikler)
 • ”Statsstøtte til havneinfrastruktur – konsekvenserne af Kommissionens nye kurs”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, (9 pages), 2011 (artikler)
 • “Damages in State Aid Cases”, European State Aid Law Quarterly, (21 pages), 2011 (artikler)
 • ”Normaliseringen af EU’s statsstøtteregler udskudt”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, (5 pages), 2011 (artikler)
 • EU Karnov – Chapter 5 (“Statshandelsmonopoler”) and Chapter 17 (“Statsstøtte”), Thomson, 2010, Book (co-author)
 • “Damages in State Aid Cases”, European State Aid Quarterly, 2010 (artikler)
 • “Enforcement of EU State Aid Law at National Level” (Lovells Study, commissioned by the European Commission), Lexxion, 2010, medforfatter (bøger)
 • “The Revision of the State aid Broadcasting Communication”, Copenhagen, Copenhagen Business School (CBS), 2009 (taler)
 • “Selectivity and Taxation – Reflections in the Light of Case C-487/06 P, British Aggregates Association”, European State Aid Law Quarterly, (10 pages), 2009 (artikler)
 • EU Karnov 2008 – Chapter 7 (“Statshandelsmonopoler”), Chapter 20 (“Statsstøtte”), Chapter 46 (“Domstolens beføjelser”) and Chapter 58 (“Unionstraktatens afsluttende bestemmelser”), Thomson, 2008, (bøger)
 • “Annotation of Case T-442/03, SIC versus Commission”, European State Aid Law Quarterly, (11 pages), 2008 (artikler)
 • ”Tilbagesøgning af ulovlig og forenelig statsstøtte ved de nationale domstole”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, (15 pages), 2008 (artikler)
 • “The problem of Cross-Subsidisation in Newly Liberalised Sectors”, Published in connection with Proceedings of the 5th Experts’ Forum held in Brussels on 21 and 22 May 2007, 2007 (artikler)
 • “Labour and Employment Law in the New EU Member and Candidate States”, edited by Anders Etgen Reitz – Chapter 1 (“EU Law”), ABA Publishing, 2007, medforfatter (bøger)
 • “The Standing of Third Parties in State Aid Cases, European State Aid Law Quarterly”, (15 pages), 2006 (artikler)
 • “Fiscal Policy and State Aid – Recent Developments in the Case Law of the ECJ”, Proceedings of the 3rd Experts’ Forum held in Brussels on 26 and 27 May 2005, (taler og artikler)
 • EU Karnov 2005 – Chapter 7 (“Statshandelsmonopoler”), Chapter 20 (“Statsstøtte”), Chapter 46 (“Domstolens beføjelser”) and Chapter 58 (“Unionstraktatens afsluttende bestemmelser”), Thomson, 2005, (bøger)
 • ”EF-Patentretten og retssikkerhed”, Lov & Ret, 2003 (artikler)
 • EU Karnov 2003 – Chapter 7 (”Statshandelsmonopoler”), Chapter 46 (”Domstolens beføjelser”) and Chapter 58 (”Unionstraktatens afsluttende bestemmelser”), Thomson 2003 (bøger)
 • “Slot Allocation and EC Competition Law – Getting Airport Access Right – The principle of Grandfather Rights – an Insurmountable Barrier to Entry?” Forlaget Kontrast, 2001 (bøger)


Michael kan bl.a. hjælpe dig med
Konkurrenceretlige forhold
Statsstøtte
Sager ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Reglerne for leverandør- og forhandleraftaler
Regler for samarbejde mellem konkurrenter
Konkurrenceretlige erstatningssager
Sager ved EU-Kommissionen
Praktiske info om Michael
Fagområder
Konkurrenceret
EU-ret
Brancheerfaring
Transport
Landbrug og fødevarer
Geografi
Hovedstaden
Sprog
Dansk
Engelsk
Fransk
Møderet
Byretten
Landsretten
Uddannelse
Cand.jur, Kbh. Universitet, 2001
Kontakt Michael
Kontakt Michael gennem Jurainfo og få en indledende og uforpligtende vurdering af din sag - Uden beregning.
E-mail
Telefon
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted