Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Jacob Pehrson

Jacob Pehrson

Senioradvokat
Horten
Hellerup
Kontakt via e-mail
Kontakt via telefon
Jacob er specialist inden for insolvens- og finansieringsretlige forhold. Han har beskæftiget sig med området i hele sin aktive karriere og rådgiver dagligt nogle af de største aktører inden for området. Læs mere om Jacobs baggrund og erfaring nedenfor.
Baggrund

Jacob er uddannet cand.jur fra Aarhus Universitet i 2011 og er specialiseret inden for det insolvens- og finansieringsretlige område. Siden 2011 har Jacob beskæftiget sig indgående med området, hvorfor han har oparbejdet en indgående erfaring med håndtering af alle typer af insolvens- og finansieringsretlige problemstillinger.


Erfaring

Leasingbranchen
Jacob har et langvarigt og indgående kendskab til leasingbranchen og rådgiver om alle former for leasingaftaler.


Løsørefinansiering
Foruden leasingforhold, yder Jacob juridisk rådgivning vedrørende alle former for løsørefinansiering, herunder inden for kreditaftalelovens område (både i relation til forbruger- og erhvervsforhold). Jacobs mangeårige arbejde med insolvens- og finansieringsretlige område har givet Jacob en unik viden om, hvordan professionelle kreditgivere strukturerer deres kreditgivning. Jacob har således stor erfaring med reguleringen af kredit- og leasingaftaler, markedsføringen af disse og den efterfølgende inddrivelse af tilgodehavender.


Rådgivning af de største aktører
Gennem en årrække har Jacob rådgivet en lang række af de største aktører på det danske marked for leasing- og løsørefinansiering samt forbrugslån, og han har derigennem opnået en unik indsigt i såvel de juridiske som de kommercielle forhold i markedet. Derfor har Jacob også erfaring med rådgivning i tvister med Forbrugerombudsmanden og andre tilsynsmyndigheder inden for det kredit- og markedsføringsretlige område.


Førelse af foged- og retssager
Jacob har endvidere omfattende erfaring med at tilrettelægge og gennemføre retssager og fogedsager for landets banker og finansieringsselskaber. Jacob har specielt ført et stort antal retssager og fogedprocedurer vedrørende finansieringsmæssige forhold, samt spørgsmål om kaution og forældelse.


CV

 • Advokat – Horten (2018 – )
  Siden 2018 har Jacob været en del af Horten Advokatpartnerselskab, hvor han er leder af afdelingen Leasing, Inkasso & Finansielle Services i København. Som leder af Hortens tvangsauktionsafdeling har Jacob stor erfaring med tvangsauktion over både løsøre og fast ejendom, herunder tvangsauktioner for banker og realkreditinstitutter samt tvangsauktion på baggrund af fortrinsberettigede krav (fx ejendomsskatter og forsyningsselskabers krav).

 • Advokat – Delacour Advokatpartnerselskab (2011-2018)
  Før ansættelsen i Horten var Jacob en del af Delacour Advokatpartnerselskab (2011-2018), hvor han i perioden 2016-2018 var leder af afdelingen Finans & Inkasso i København. Begge steder har Jacob beskæftiget sig indgående med det insolvens- og finansieringsretlige område.


Underviser

Jacob har tidligere været tilknyttet som ekstern underviser på jurastudiet i Aarhus.

Tidligere opgaver og referencer

Jacob yder juridisk rådgivning til professionelle kredit- og leasinggivere inden for alle retsområder relateret til inddrivelse. Her har Jacob bl.a. været med til at:

 • udarbejde kontrakter (leasingaftaler, kreditaftaler, gældsbreve mv.), så det sikres, at de overholder lovgivningen og passer til leasinggivers/kreditors forretning
 • rådgive om markedsføring af kredit- og leasingaftaler, herunder tilsikring af at de pligtmæssige kreditoplysninger er angivet på en korrekt samt klar og fremtrædende måde
 • rådgive professionelle kreditgivere om kravene til kreditværdighedsvurderinger
 • bistå professionelle kreditgivere i tvister med Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet samt førelse af retssager inden for det kredit- og markedsføringsretlige område
 • bistå finansieringsselskaber i tvister med bilforhandlere og forsikringsselskaber, samt ført retssager mod samme, bl.a. om tvister vedrørende erstatning under panthaverdeklarationer
 • rådgive om regulatoriske forhold i relation til opnåelse af tilladelse til at udøve forbrugslånsvirksomhed
 • bistå flere af landets banker og finansieringsselskaber med at tilrettelægge og gennemføre retssager og fogedprocedurer vedrørende finansieringsmæssige forhold, herunder med særligt fokus på krav mod kautionister og forældelsesmæssige problemstillinger
 • rådgive professionelle kreditgivere om persondataretlige problemstillinger i relation til inddrivelse
 • rådgive om samspillet mellem kreditaftaleloven og anden lovgivning som f.eks. markedsføringsloven, lov om forbrugslånsvirksomhed, og databeskyttelsesforordningen
 • bistå banker, realkreditinstitutter, kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber med gennemførelse af tvangsauktioner – bl.a. på baggrund af fortrinsberettigede krav (fx ejendomsskatter og forsyningsselskabers krav)

Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning

Seneste artikler udgivet af Jacob

Ny dom om forsynings­selskabers mulighed for udlæg i fast ejendom
Horten logo
Ny dom om forsynings­selskabers mulighed for udlæg i fast ejendom
15/10/2019
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted