Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
TVC Advokatfirma logo
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
Skatteyder skulle ikke beskattes af værdi af fri bil af et køretøj, uanset at der blandt andet var betalt privatbenyttelsesafgift løbende.
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Kromann Reumert logo
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Da Storbritannien er udtrådt af EU, og overgangsperioden er udløbet, har Finanstilsynet udstedt en bekendtgørelse om tilladelse til at drive virksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Storbritannien.
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Skatteministeriet fremsatte den 20. november 2020 et forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven. Ændringen vil få stor betydning for grundværdien og dermed grundskylden, hvis den vedtages i nuværende form.
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
NJORD Lawfirm logo
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
Udgangspunktet for beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er, at gevinsten skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Når du derimod sælger din egen bolig, så er fortjenesten ofte skattefri, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Fast ejendom og entreprise
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
Kromann Reumert logo
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
Fra den 1. december 2020 har medarbejdere ikke længere haft mulighed for at erhverve aktier eller anparter til indre værdi uden samtidig at blive beskattet af det favørelement, som erhvervelsen til indre værdi medfører. I denne nyhed giver vi dig overblik over den nye praksis.
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Bruger­gruppes vurdering af gennemsigtige T-shirts kostede 2,5 mio. kr.
Kromann Reumert logo
Bruger­gruppes vurdering af gennemsigtige T-shirts kostede 2,5 mio. kr.
Klagenævnet for Udbud har tilkendt en tilbudsgiver 2,5 mio. kr. i erstatning, fordi ordregiveren uretmæssigt havde afvist et tilbud som ukonditionsmæssigt. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan Klagenævnet fastsatte erstatningen.
12/01/2021
Udbud
Kontrollerer I jeres it-systemer regelmæssigt?
WTC advokaterne logo
Kontrollerer I jeres it-systemer regelmæssigt?
Ifølge Datatilsynet bør it-systemer kontrolleres og testes jævnligt for at undgå brud på datasikkerheden.
12/01/2021
Persondata
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?
TVC Advokatfirma logo
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?
Skattestyrelsen vil i forbindelse med en gevinst på kryptovaluta ofte indhente oplysninger og efterfølgende fremsende et forslag til afgørelse. Det er vigtigt for udfaldet, at en sådan henvendelse bliver håndteret korrekt.
12/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Forslag til ændring af lov om ophavsret
Bird & Bird logo
Forslag til ændring af lov om ophavsret
Den 17. april 2019 blev EU-direktivet om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (DSM-direktivet) og EU-direktivet om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV- og radioprogrammer (SatCabII-direktivet), vedtaget.
12/01/2021
Immaterielret
Databeskyttelse i 2021 – et kig i krystalkuglen
Bird & Bird logo
Databeskyttelse i 2021 – et kig i krystalkuglen
Når vi i Bird & Bird kigger tilbage på året, der gik, og ind i den persondataretlige krystalkugle, spår vi, at 2021 kommer til at stå i tredjelandets tegn!
11/01/2021
Persondata
Post-Brexit – Hvad med retssagerne?
Bech Bruun logo
Post-Brexit – Hvad med retssagerne?
Juleaftensdag 2020 indgik EU og Storbritannien en længe ventet handels- og samarbejdsaftale. Aftalen er dog hovedsageligt begrænset til handel med varer og samarbejde ved straffesager. En lang række områder står derfor stadig i kø til en afklaring om et eventuelt fremtidigt samarbejde med EU - dette gælder også området for behandlingen af civile retssager. Nedenfor har vi opsummeret seneste nyt.
11/01/2021
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt
TVC Advokatfirma logo
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt
Det er altid en konkret vurdering, om Skattestyrelsen har bevist, at denne har varslet en skatteansættelse rettidigt, og det er vigtigt at få dette undersøgt, hvis en skatteansættelse ændres ekstraordinært.
11/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Køb af ejendom på tvangsauktion
Focus Advokater logo
Køb af ejendom på tvangsauktion
Det bør du vide, før køb af ejendom på tvangsauktionVed køb af en ejendom på tvangsauktion er der en række forhold, man skal være opmærksom på, også selvom man måske kan gøre en god handel. Det kan nemlig...
11/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Elitehestestutteri anset for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
TVC Advokatfirma logo
Elitehestestutteri anset for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
Et syn og skøn, hvor der bl.a. blev taget nærmere stilling til værdien af de enkelte eliteheste, blev afgørende for sagens positive udfald.
08/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Transfer pricing: Ny frist for indlevering af dokumentation
Kromann Reumert logo
Transfer pricing: Ny frist for indlevering af dokumentation
Transfer pricing-dokumentation skal fra den 1. januar 2021 indleveres senest 60 dage efter indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret. Ændringen betyder blandt andet, at Skattestyrelsen får en udvidet adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse.
08/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
IUNO logo
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
I en ny afgørelse har Vestre Landsret taget stilling til, om opsigelsen af en deltidssygemeldt medarbejder var saglig, og om medarbejderen havde krav på yderligere bonus i henhold til et tillæg til sin ansættelseskontrakt. Landsretten fandt, at virksomhedens opsigelse var sagligt begrundet og at medarbejderen ikke havde krav på yderligere bonus, fordi der var indgået en aftale om et bonusbeløb til fuld og endelige afgørelse.
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny lejelov er på vej
Focus Advokater logo
Ny lejelov er på vej
Som beskrevet i vores nyhedsindlæg den 26. juni 2020 er der en ny lejelov på vej. Hvornår træder loven i kraft, og er der flere ændringer på vej, giver vi dig status på her.
07/01/2021
Lejeret, Øvrige
Det er fortsat muligt at afholde fuldstændig elektronisk general­forsamling i 2021
Kromann Reumert logo
Det er fortsat muligt at afholde fuldstændig elektronisk general­forsamling i 2021
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at selskaber og andre virksomhedstyper også i 2021 kan afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling ‒ dvs. uden mulighed for fysisk fremmøde. Det gælder uanset, at der ikke i vedtægterne er givet mulighed for dette. For virksomheder med vedtægter hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes som en fysisk generalforsamling, vil det være muligt at afholde generalforsamlingen som en delvis elektronisk generalforsamling.
07/01/2021
Selskabsret
Lala Berlin taber sag om markedsføring og import af tørklæder
Bech Bruun logo
Lala Berlin taber sag om markedsføring og import af tørklæder
Dagligvarekoncerns parallelimport af modetørklæder er af Sø- og Handelsretten kendt lovlig. Retten fandt det hverken sandsynliggjort, at de solgte tørklæder var varemærkeforfalskede, eller at sagsøger havde en rimelig grund til at modsætte sig fortsat salg og markedsføring. Sagen er principiel i forhold til markedsføring af parallelimporterede produkter.
05/01/2021
Immaterielret, E-handel og markedsføring
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Bech Bruun logo
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget et lovforslag om ændring af udlændingeloven. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Må den tidligere leverandør udføre arbejde i standstill-perioden?
Kromann Reumert logo
Må den tidligere leverandør udføre arbejde i standstill-perioden?
Overtrådte en ordregiver forbuddet mod at indgå kontrakt i standstill-perioden ved at bestille arbejde fra den tidligere leverandør, som også havde vundet det nye udbud? Ordregiver mente, at der var tale om ad hoc-ydelser, som ikke var omfattet af den udbudte kontrakt. Læs med og bliv klogere på, hvad Klagenævnet mener om den sag.
05/01/2021
Udbud
Brexit: Handels­aftalens rammer for overførsel af person­oplysninger til Storbritannien
Kromann Reumert logo
Brexit: Handels­aftalens rammer for overførsel af person­oplysninger til Storbritannien
Til mange virksomheders store lettelse har EU og Storbritannien afværget et "hard Brexit". I udkastet til handelsaftalen kan vi se, at det også får positiv betydning på databeskyttelsesrettens område. Parterne er nemlig blevet enige om en midlertidig løsning på, hvordan personoplysninger kan overføres til Storbritannien det næste halve år. I denne nyhed kan du blive klogere på den særlige aftale.
05/01/2021
Persondata
EU og UK post-Brexit handelsaftale – hvad betyder aftalen for IP-rettigheder?
Bech Bruun logo
EU og UK post-Brexit handelsaftale – hvad betyder aftalen for IP-rettigheder?
Den 24. december 2020, kun én uge før UK’s udtræden af EU-samarbejdet, indgik EU og UK en længe ventet handelsaftale. Aftalen er på 1256 sider og regulerer en mangfoldighed af forhold, herunder IP-rettigheder.
04/01/2021
Immaterielret
Hvor meget må ordregivere ændre undervejs i udbuds­processen?
Kromann Reumert logo
Hvor meget må ordregivere ændre undervejs i udbuds­processen?
Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, om en ordregivers ændringer af rammeaftalens tvistløsningsmodel undervejs i udbudsprocessen faktisk skulle have ført til et genudbud eller en fristforlængelse. Læs, hvad Klagenævnet kom frem til i denne nyhed.
04/01/2021
Udbud
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted