Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Bech Bruun logo
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Der er politisk enighed om, at udbygningen af havvind i Danmark fremover skal være støttefri. Udviklerne skal betale til staten for ret til at benytte havarealerne, og staten skal have 20 procent medejerskab i havvindmølleparkerne.
I går
Energi og forsyning, Udbud
Alvorlig kritik og påbud efter uorden med værktøjskasse
IUNO logo
Alvorlig kritik og påbud efter uorden med værktøjskasse
En klage gav Datatilsynet anledning til at undersøge en boligportals brug af Facebook Business Tools nærmere. Virksomheden kunne ikke bevise, at det fælles dataansvar var tilrettelagt rigtigt. Det førte til alvorlig kritik, og samtidig gav Datatilsynet også virksomheden et påbud om at få styr på brugen af værktøjet.
I går
Persondata
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
Bech Bruun logo
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.
I går
Øvrige, M&A
Ny ansættelsesbevislov fra 1. juli 2023
Hulgaard Advokater logo
Ny ansættelsesbevislov fra 1. juli 2023
Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på de nye krav til ansættelseskontrakter, som gælder fra og med den 1. juli 2023.
08/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ændringer på vej i AB-systemet!?
Focus Advokater logo
Ændringer på vej i AB-systemet!?
Med indførelsen af AB 18 i 2018 blev det samtidig vedtaget, at byggeriets parter skulle mødes efter 5 år for at evaluere de nye aftaledokumenter og deres brug. Det første af disse møder afholdes den 7. juni 2023. Bygherreforeningen har allerede givet os et indblik i hvilke emner, der bl.a. vil blive diskuteret på møderne. Listen indeholder emner, som efter Focus Advokaters opfattelse er velbegrundede at diskutere, men der er en række yderligere emner, som bør drøftes. Læs mere her!
07/06/2023
Fast ejendom og entreprise
Hvor mange relæer var skadet?
IUNO logo
Hvor mange relæer var skadet?
Under en søtransport fra Kina til Danmark, blev et parti relæer udsat for vandskade. Vareforsikringen rettede erstatningskrav mod transportøren for deres tab. Retten kom frem til, at godset var totalskadet. Selvom transportøren kunne begrænse sit ansvar efter reglerne i søloven, oversteg ansvarsbegrænsningen i loven vareforsikringens krav, sådan som godset var beskrevet i konnossementet.
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Når alting haster!
Kromann Reumert logo
Når alting haster!
Vindende tilbudsgiver søgte med afsæt i to konkrete udbud at anfægte ordregiverens praksis for brug af hasteprocedure. Klagenævnet for Udbud tog i sagen stilling til, hvorvidt den vindende tilbudsgiver kunne indgive en klage, og hvorvidt ordregivers brug af hasteprocedure var berettiget.
07/06/2023
Udbud
AI og Ophavsretten
Bird & Bird logo
AI og Ophavsretten
EU's lovpakke om reguleringen af AI er i proces og har fået accelereret politisk og mediemæssig opmærksomhed efter lanceringen af ChatGPT. Dette er den sjette artikel i Bird & Birds artikelserie om AI, hvori vi beskriver de ophavsretlige udfordringer, som AI fører med sig, og en række af de retssager, som allerede er begyndt vedrørende generering af og brug af AI-genereret billedmateriale.
06/06/2023
Immaterielret
Advarsler til nybagt far var chikane
IUNO logo
Advarsler til nybagt far var chikane
En virksomhed gav tre advarsler til en netværkstekniker dagen inden, han begyndte sin forældreorlov. Efter medarbejderen vendte tilbage på arbejde blev der varslet ændringer i hans ansættelsesvilkår. Medarbejderen opfattede dem som væsentlige og så sig som opsagt af virksomheden. Advarslerne var chikane, men ændringerne var ikke forskelsbehandling.
06/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
UPC: Ny patentdomstol med fordele og ulemper for danske virksomheder
Kromann Reumert logo
UPC: Ny patentdomstol med fordele og ulemper for danske virksomheder
Efter flere års forsinkelse træder Den Fælles Europæiske Patentdomstol (UPC) i kraft pr. 1. juni 2023, og det markerer vi med en ny specialeside dedikeret til UPC​​​​​​​.
02/06/2023
Immaterielret, EU-ret
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
Bird & Bird logo
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
Klagenævnet for Udbud har annulleret tildelingsbeslutningerne på SKI’s rammeaftale vedrørende computere og it-tilbehør til administrativt brug og skolebrug som følge af ukonditionsmæssighed i det vindende tilbud.
02/06/2023
Udbud
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
TVC Advokatfirma logo
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Det er ikke ualmindeligt, at Skattestyrelsen i dag overgiver en afsluttet kontrolsag til Skattestraffesagsenhederne, og der ansattes fortsat flere medarbejdere til at vurdere de strafferetlige følger.
02/06/2023
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Østre Landsret: Sagsomkostninger skal betales på trods af appel af midlertidigt forbud i patentsag
Bech Bruun logo
Østre Landsret: Sagsomkostninger skal betales på trods af appel af midlertidigt forbud i patentsag
Hvis en afgørelse om midlertidigt forbud appelleres inden for fuldbyrdelsesfristen på 14 dage, betyder det ikke, at den tabende part kan vente med at betale sagsomkostningerne til modparten. Det har Østre Landsret netop fastslået.
01/06/2023
Immaterielret, Retssager og voldgift
Friplejeboliger – klare og gennemsigtige aftaler bør opveje uklare regler om takstberegning
Kromann Reumert logo
Friplejeboliger – klare og gennemsigtige aftaler bør opveje uklare regler om takstberegning
Det er efterhånden alment kendt, at der landet over er stor variation i kommunernes døgntakster og dermed betaling for friplejeboligleverandørernes serviceydelser. Årsagen er, at taksterne i langt de fleste tilfælde bliver fastsat af kommunerne på baggrund af den enkelte kommunes egne omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud, og at reglerne ikke indeholder nærmere rammer for kommunens beregningsgrundlag. Da døgntakster er en afgørende indtægtskilde for driften af et friplejehjem – og følgelig den samlede bagvedliggende investering – bør både friplejeboligleverandører, udviklere, investorer og kommuner være særligt opmærksomme på, at taksterne bliver fastsat korrekt og at opveje det uklare lovgrundlag med klare og gennemsigtige aftaler om taksterne og senere regulering heraf.
01/06/2023
Fast ejendom og entreprise
Datatilsynet kritiserer arbejdsgiver for at dele unødvendige oplysninger om en medarbejders afskedigelse
WTC advokaterne logo
Datatilsynet kritiserer arbejdsgiver for at dele unødvendige oplysninger om en medarbejders afskedigelse
Beskyttelse af personlige oplysninger og privatliv er vigtige faktorer i et trygt arbejdsmiljø. Datatilsynet har for nyligt udtalt kritik, hvor en arbejdsgiver delte for mange oplysninger om en medarbejders afskedigelse. Dette rejser vigtige spørgsmål om grænserne mellem arbejdsgiverens legitime interesser og individets ret til privatliv.
01/06/2023
Persondata
Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag
IUNO logo
Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag
En medarbejder flyttede rundt på sin hjemmearbejdsplads på sine fridage. Hun kom til skade ved at falde på sin trappe med sit skrivebord. Spørgsmålet var, om det var en arbejdsskade. Retten slog fast, at det ikke var en arbejdsskade, fordi medarbejderen ikke havde informeret eller aftalt det med virksomheden.
31/05/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
TVC Advokatfirma logo
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
Det er muligt at opnå henstand i forbindelse med en klage over en skatteansættelse, og i en nyere sag var det omtvistet, om Skattestyrelsen skulle tilbagebetale beløb efter henstand var opnået.
31/05/2023
Skatte- og afgiftsret
AB18-systemet i en bæredygtighedstid?
Bech Bruun logo
AB18-systemet i en bæredygtighedstid?
Da det reviderede AB-system blev vedtaget i 2018, aftalte byggeriets parter, at der i 2023 skulle tages bestik af behovet for ændringer til AB-systemet. Byggeriets parter gav samtidig håndslag på, at AB-systemet skulle anvendes i dets helhed. Parterne holder møde herom den 7. juni 2023. Hvad er status?
31/05/2023
Fast ejendom og entreprise
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
IUNO logo
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Den nye rejsetilladelse for Europa - den såkaldte ETIAS rejsetilladelse - har været undervejs siden 2016, men forventes nu at træde i kraft i 2024. Reglerne vil gælde for alle visumfri lande, og alle former for rejser. Når systemet træder i kraft, skal rejsende have en ETIAS rejsetilladelse forud for rejsen.
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Et forbehold for (allerede kendt) force majeure
Kromann Reumert logo
Et forbehold for (allerede kendt) force majeure
Hvordan skal man som ordregiver forholde sig til forbehold i tilbud? Hvornår kan man prissætte et forbehold til 0 kr.? Hvad er force majeure? Dette tager Klagenævnet stilling til i en afgørelse om forurenet jord, COVID-19 og krigen i Ukraine.
30/05/2023
Udbud
Ny lov om ansættelsesbeviser har væsentlig betydning for dig som arbejdsgiver
WTC advokaterne logo
Ny lov om ansættelsesbeviser har væsentlig betydning for dig som arbejdsgiver
Den 1. juli 2023 træder en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i kraft. Loven har betydelige konsekvenser for dig som arbejdsgiver og dine forpligtelser over for dine medarbejdere.
30/05/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Bech Bruun logo
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Flere kommuner udtrykker ønske om at kunne øge diversiteten i beboersammensætningen. Praksis fra Ankestyrelsen fastholder imidlertid, at kommuner ved salg af fast ejendom ikke har mulighed for at varetage et hensyn til beboerdiversitet.
26/05/2023
Udbud, Offentlig ret
10 råd til dit arbejde med ChatGPT og anden generativ AI
Kromann Reumert logo
10 råd til dit arbejde med ChatGPT og anden generativ AI
Kunstig intelligens og særligt generativ AI har og får en stor betydning i fremtiden. Det bringer også en række juridiske spørgsmål med sig. Uanset om I i din virksomhed allerede er begyndt at anvende kunstig intelligens og generativ AI eller stadig er i overvejelsesfasen, har vi 10 bud på juridiske temaer, som I bør have in mente i din virksomhed.
25/05/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, Immaterielret
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Kromann Reumert logo
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Fra i dag vil domstolenes digitale sagsportal, minretssag.dk, som standard være indstillet, så parterne svarer "ja" til retsmægling. Formålet er at fremme brugen af retsmægling. Læs mere om konceptet og Kromann Reumerts erfaringer med retsmægling.
25/05/2023
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted