Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Jobopslag

Langt barselsvikariat hos Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Slået op af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne d. 14. marts 2023
Ansøgningsfrist: 31/03/2023
Langt barselsvikariat hos Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Vil du med ud og ekspropriere til større statslige anlægsprojekter? Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne søger en akademisk sagsbehandler til et barselsvikariat med start hurtigst muligt og udløb i sommeren 2024, som skal hjælpe med at sikre borgernes rettigheder og fastsætte erstatning for statens ekspropriative indgreb.

Ekspropriationskommissionerne afgør, om statslige anlægsprojekter projekter kan godkendes, samt gennemfører de nødvendige ekspropriationer og fastsætter erstatning herfor. Det kan f.eks. være erstatning for pålæg af servitut eller arealerhvervelse.


Din hovedopgave er at bistå kommissarius, som er formand for ekspropriationskommissionerne. Du skal endvidere udføre sekretariatsopgaver samt yde juridisk bistand til kommissionerne.

Du vil hovedsageligt komme til at arbejde med fagområderne fast ejendom, ekspropriationsret, erstatningsret, persondataret og forvaltningsret.


Vores arbejdsfelt dækker Danmark øst for Lillebælt. Arbejdet foregår dels i marken på de berørte ejeres ejendomme, dels på kontoret på Rentemestervej i København.


Arbejdsopgaverne kan bl.a. omfatte

 • forberedelse af og deltagelse i ekspropriationskommissionernes forretninger, der som oftest afholdes udendørs på de berørte lodsejeres ejendomme (”i marken”)
 • udfærdigelse af protokoller for de afholdte forretninger samt udarbejdelse af skriftlige afgørelser og erstatningsforslag mv.
 • behandling af juridiske problemstillinger
 • behandling af spørgsmål vedrørende GDPR, ISO, effektivisering af sagsbehandlingen mv.


Vi lægger vægt på, at du

 • er udddannet cand.jur., cand.merc.jur. e.l.
 • er fagligt velfunderet
 • er selvstændig og fleksibel
 • er god til at skabe relationer til vores mange samarbejdspartnere
 • har god skriftlig formuleringsevne og
 • har ordenssans og en struktureret arbejdstilgang


Det er ikke et krav, at du har kendskab til det ekspropriationsretlige område, ligesom du godt må være nyuddannet eller skal til at aflevere dit speciale, da du vil få en grundig oplæring indenfor området, herunder gennem deltagelse i relevante kurser. Gennem de første måneder af din ansættelse vil du endvidere blive tilknyttet en juridisk fuldmægtig, som vil hjælpe dig med at komme godt til rette på arbejdspladsen, både fagligt og socialt.


Løn- og ansættelsesvilkår

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.


Aflønning sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Transportministeriet med tilhørende institutioner.


Om os

Kommissariatet er en selvstændig statslig institution under Transportministeriet med 11 ansatte.


Der er gode muligheder for udvikling gennem forskellige arbejdsopgaver og selvstændig opgavevaretagelse. Vi lægger stor vægt på faglig integritet og ordentlighed og ansvarlighed i vores sagsbehandling og i kontakten med vores mange interessenter. Vi har en uformel omgangstone og prioriterer et godt og fleksibelt arbejdsmiljø højt.


Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til kommissarius Charlotte Münter på tlf. 33 92 87 25.


Ansøgning

Send din ansøgning, CV og karakterudskrift senest fredag den 31. marts 2023 kl. 12 til ansogning@komoe.dk.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 15.


Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Rentemestervej 8,

2400 København NV

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne logo

Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (i daglig tale kommissariatet), varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom øst for Lillebælt. (Lovgrundlaget for kommissariatets virksomhed er lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom med senere ændringer (ekspropriationsprocesloven eller statsekspropriationsloven)).

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted