Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Jobopslag

Jurist med interesse for planlægning og byggeri

Slået op af Nævnenes Hus d. 12. maj 2023
Ansøgningsfrist: 29/05/2023
Jurist med interesse for planlægning og byggeri
Nævnenes Hus logo

Kan du forestille dig et Danmark, hvor der er højhuse på landet og landbrugsbygninger i byerne, eller hvor smukke udsigter bliver spærret af byggerier? Vil du være med til at sikre, at byggeri og planlægning sker i balance med landskab, natur og miljø? Vil du arbejde i et juridisk miljø med stærk faglig sparring og mange muligheder for kompetenceudvikling? Nævnenes Hus søger jurister til Planklagenævnet og Byggeklageenheden.

Sager og opgaver

Danmarks areal er begrænset, og der er derfor behov for en sammenhængende planlægning, som forener og tager hensyn til de mange forskellige private og samfundsmæssige interesser i anvendelsen af arealerne. Uden en regulering kunne alle, der ejer jord, bygge, hvad de ville – med det resultat, at der kunne være højhuse ude på landet og landbrugsbygninger inde i byerne, og den mangfoldige og sammenhængende danske natur, de frie kyster og rekreative områder ville forsvinde.

I Team Plan og Byg behandler vi f.eks. sager om, hvor der kan opstilles telemaster – vi vil alle gerne have god mobildækning, men ingen vil se på masterne, om hvor meget jord man kan fylde på eller fjerne fra sin egen grund, om den planlagte garage generer naboerne, og om der kan opføres en tankstation eller en discgolfbane uden en lokalplan. Det er vores opgave at finde ud af, om borgerne har ret, når de klager over en afgørelse fra kommunen.


”Sagerne spænder over et bredt felt fra større sager om planlægning af arealer til nye bydelscentre til mindre byggerier eller aktiviteter på en enkelt ejendom, f.eks. opsætning af hegn. Fælles for disse sager er, at de er fagligt udfordrende og har stor betydning både for samfundsudviklingen, den kommunale og statslige planlægning og ikke mindst for de involverede borgere. Ofte kan man også læse om sagerne i pressen.” fortæller teamchef Ioana Fodor.


Du bliver en del af et team på 20 medarbejdere, heraf 16 jurister og 4 studerende, og en del af sekretariatet for Planklagenævnet og Byggeklageenheden. Vores arbejde består i at udarbejde afgørelser i sager på planlovsområdet og forelægge disse for formanden eller nævnet. Vi træffer også selvstændigt afgørelse i sager på byggelovsområdet, hvor kompetencen til at behandle sagerne er tillagt Nævnenes Hus.


Se mere om, hvordan det er at være en del af teamet:Onboarding i Nævnenes Hus

Når du bliver ansat hos os, deltager du i et introduktionsforløb, som strækker sig over flere uger. Det består blandt andet af oplæg om fagområdet og arbejdet som nævnsjurist, sideløbende med, at du bliver lært op i at behandle konkrete klagesager. Du bliver klædt godt på til at varetage dine opgaver og får et fælleskab med dine nye kollegaer.


Hvis du kommer som nyuddannet

Som nyuddannet jurist eller jurist med få års erfaring vil du gennemgå en grundig oplæring, hvor du tilknyttes en erfaren kollega, som du kommer til at sparre med om sagerne. Dine første sager vil være mindre komplekse, og efterhånden som du kommer længere hen i din ansættelse, bliver dine sager mere omfattende. Du vil lære at finde ind til kernen af en sag og skrive gode sagsfremstillinger og begrundelser. 


Hvis du kommer med erfaring

Som erfaren jurist vil du få et stort fagligt ansvar og selvstændigt skulle varetage sagsbehandling af en portefølje af sager. Du har mulighed for at blive specialist på området, herunder at opnå underskriftskompetence i visse sager, samtidigt med at du videreudvikler dine kompetencer inden for den juridiske metode. Du har også mulighed for at påtage dig andre opgaver, såsom undervisning og projektarbejde, og hermed bidrage til optimering og udvikling af systemer og sagsgange. Nogle medarbejdere får mulighed for at møde i retten og repræsentere Planklagenævnet i retssager anlagt mod nævnet.


Om dig

  • Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
  • ​​Du har et højt fagligt ambitionsniveau - For borgerne er afgørelsernes indhold og kvalitet af afgørende betydning. Vi skal sikre, at sagerne behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi lægger derfor vægt på, at vi er fagligt dygtige og udviser ansvarlighed i opgaveløsningen.
  • Du har et stort engagement og procesforståelse - Hverdagen hos os er præget af engagement for vores opgaver. Vi bruger vores juridiske faglighed, også i forhold til styrelsens drift og udvikling. Du skal derfor have en god procesforståelse, da faglighed og kvalitet skal suppleres af evnen til at planlægge og skabe fremdrift i en sag.
  • Du ønsker at bidrage til udviklingen af det faglige og sociale miljø - Vi prioriterer et stærkt fællesskab højt. At vi samarbejder, er helt afgørende for, at vi er succesfulde og lykkes som team. Hos os er sparring, videndeling og feedback en naturlig del af arbejdet. Vi lægger også stor vægt på at styrke kollegaskabet, og vi har fokus på trivsel og arbejdsglæde gennem sociale arrangementer som teamdage og fælles middage.
  • Du har interesse for offentlig ret, herunder forvaltningsret - Forvaltningsretten sætter rammen for vores arbejde. Som offentlig myndighed er vi underlagt forvaltningslovens krav til sagsbehandling. Vi påser desuden de forvaltningsretlige regler og grundsætninger i kommunernes afgørelser. Idet vi behandler klager over kommunernes afgørelser efter plan- og byggeloven, skal du have interesse for disse lovområder.


Om Nævnenes Hus

Nævnenes Hus er en vigtig del af vores demokratiske retssamfund med lige ret for alle. Vi understøtter en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når de opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Det er vi stolte af, for det giver mening!


Vores ca. 200 medarbejderes kerneopgave er at bistå en række uafhængige domstolslignende klage- og ankenævn med kompetent juridisk og teknisk forarbejde, så nævnene kan træffe juridisk rigtige afgørelser, effektivt og i rette tid. Vi vægter faglighed, viden og kompetenceudvikling højt og har fokus på sparring, udvikling og det sociale kollegaskab. I Nævnenes Hus er vi primært jurister, og vi har et tæt samarbejde med nævnenes formænd, som kan være landsdommere, præsidenter fra byretterne eller professorer. Vi har derfor et meget stærkt juridisk miljø.


Nævnenes Hus er i stadig udvikling, og vi har fået tilført en række samfundsvigtige opgaver blandt andet vedrørende den grønne omstilling, realisering af klimaloven og initiativer for at imødegå høj inflation. Vi søger derfor nu bl.a. nye kollegaer til Team Plan og Byg, som er en del af området Plan og Energi Herudover søger vi nye kollegaer til andre områder i styrelsen https://naevneneshus.dk/karriere/ledige-stillinger/


Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC-overenskomsten. Alt efter kvalifikationer og erfaring kan der være tale om indplacering som special- eller chefkonsulent.

Ansættelsesstedet vil være på Toldboden 2, 8800 Viborg – som er under 5 minutters gang fra bus- og togstation. Vi har fleksibilitet i forhold til arbejdstid og -sted, herunder gode muligheder for hjemmearbejde.


Vi ønsker stillingerne besat pr. 15. august 2023.


Din ansøgning med beskrivelse af motivation, lidt om dig selv og dine juridiske interesser samt CV og eksamenspapirer skal være hos os senest 29. maj 2023. Du kommer ind på vores online ansøgningsmodul ved at klikke på ”søg stillingen”.


Vi forventer at afholde samtaler i maj og den første uge i juni, og vi indkalder løbende til samtaler, så send os gerne din ansøgning allerede i dag.


Vi benytter tests i rekrutteringsprocessen.


Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om jobbet, så kontakt gerne teamchef Ioana Fodor på telefon 7240 5960.

Læs mere om Nævnenes Hus og øvrige jobmuligheder på www.naevneneshus.dk.


I Nævnenes Hus tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på Jurainfo.dk
Nævnenes Hus logo

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række uafhængige domstolslignende nævn.


Det betyder, at vi behandler sager og forbereder afgørelsesudkast til nævnene, så de kan træffe korrekte afgørelser til tiden. På den måde understøtter vi en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når de opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder.


Vi behandler sager inden for:


  • - Erhverv
  • - Forbruger
  • - Sundhed
  • - Miljø og Energi

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted