Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Jobopslag

Jurist med interesse for miljø- og fødevarelovgivning

Slået op af Nævnenes Hus d. 12. maj 2023
Ansøgningsfrist: 29/05/2023
Jurist med interesse for miljø- og fødevarelovgivning
Nævnenes Hus logo

Vil du bidrage til at landbrug, fiskeri og øvrige fødevareerhverv udvikler sig inden for samfundets rammer? Vil du arbejde i et juridisk miljø med stærk faglig sparring og mange muligheder for kompetenceudvikling? Nævnenes Hus søger jurister til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sager og opgaver

I Team Miljø og Fødevarer arbejder vi med regler, der vedrører flere aspekter af miljøretten, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, råstofloven, jordforureningsloven, havmiljøloven m.v. Du kan også komme til at arbejde med EU-forordninger inden for områderne for fødevarer, landbrug og fiskeri.


Du vil blive en del af et team, der har fokus på høj faglighed og udvikling inden for juridisk metode og forvaltningsretten. Det kollegiale fællesskab er stærkt, og der er rig mulighed for tilskæring af sager og sparring med meget dygtige kollegaer. Du vil få ansvaret for at udarbejde udkast til afgørelser i sager af stor samfundsmæssig betydning, forelægge udkast til afgørelser for formanden for Miljø- og Fødevareklage-nævnet samt løbende drift i sager – herunder indhentelse af oplysninger og korrespondance med parter.


”I miljødelen af teamet vil du arbejde i krydsfeltet mellem udvikling af samfund og erhvervsliv og beskyttelseshensyn, hvilket i mange tilfælde vil kræve, at du som jurist samarbejder med en kollega med naturvidenskabelig baggrund om opgaveløsningen. Du vil fx skulle samarbejde med en støjingeniør om vurderingen af eventuelle støjgener forbundet med en påklaget miljøgodkendelse meddelt til et motorløb eller en forlystelsespark, eller samarbejde med en kemiingeniør i sager vedrørende udledning af hospitalsspildevand eller forureninger med PFAS. Sammen med en biolog vil du fx samarbejde om behandlingen af klagepunkter vedrørende påvirkninger af beskyttet natur og beskyttede dyrearter i forbindelse med miljøgodkendelser meddelt af kommuner eller regioners vedtagelse af råstofplaner.


I fødevaredelen af teamet vil du behandle klager over afgørelser truffet af Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Fiskeristyrelsen. Du vil blive skarp ud i juridisk metode og arbejde med juraen på et højt fagligt niveau, idet områderne er præget af et væld af bekendtgørelser og lovgivning fra EU, som du vil skulle navigere i og anvende i sagsbehandlingen. Sagerne vil bl.a. omhandle støtteudbetalinger til landbrugs- og fiskerierhvervet, fødevarehygiejne, dyrevelfærd og meget mere,” siger teamchef, Katrine Stærdahl Vad.


Se mere om, hvordan det er at være en del af teamet: Onboarding i Nævnenes Hus

Når du bliver ansat hos os, deltager du i et introduktionsforløb, der strækker sig over nogle uger. Det består bl.a. af oplæg, fx om fagområdet og arbejdet som nævnsjurist, sideløbende med at du bliver lært op i at behandle konkrete klagesager. Du bliver klædt godt på til at varetage dine opgaver og får et fællesskab med dine nye kollegaer.


Hvis du kommer som nyuddannet

Som nyuddannet jurist eller jurist med få års erfaring vil du gennemgå en grundig oplæring, hvor du tilknyttes en erfaren kollega, som du kommer til at sparre med om sagerne. Dine første sager er af mindre kompleks karakter, og efterhånden som du kommer længere hen i din ansættelse, bliver dine sager mere omfattende. Du lærer at finde ind til kernen af en sag og skrive gode afgørelser. 


Hvis du kommer med erfaring

Som erfaren jurist vil du få et stort fagligt ansvar og selvstændigt varetage sagsbehandling af en portefølje sager. Du har mulighed for at blive specialist på området, samtidig med at du videreudvikler dine kompetencer inden for den juridiske metode. Som en del af specialiseringen har du bl.a. mulighed for at opnå underskriftskompetence, hvorved du vil bistå dine kollegaer i forbindelse med tilskæring af sager og sparring samt forestå kvalitetssikring og underskrift af afgørelser, forinden de sendes til sagens parter. Du har også mulighed for at påtage dig andre opgaver, såsom undervisning og projektarbejde, hvis det har din interesse, og hermed bidrage til optimering og udvikling af systemer og sagsgange. Nogle medarbejdere får mulighed for at møde i retten og repræsentere Miljø- og Fødevareklagenævnet i retssager anlagt mod nævnet.


Vores forventninger til dig

 • Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. med gode karakterer
 • Du er grundig, kvalitetsbevidst, resultatorienteret og god til at prioritere
 • Du arbejder struktureret med komplekse problemstillinger, og du lægger vægt på at opnå en faglig korrekt løsning. Du stræber efter at levere løsninger af høj kvalitet inden for tidsrammen. Du formår at planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver herefter. 
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevne
 • Du kan i såvel skrift som tale formulere dig kort, præcist og forståeligt med uddrag af det væsentligste og er god til at bevare en rød tråd frem mod det sted, hvor du tager modtageren hen. 
 • Du har interesse for offentlig ret, herunder forvaltningsret
 • Du kan lide at arbejde specialiseret med juraen, men har også interesse for grundlæggende forvaltningsret.
 • Du er interesseret i at bidrage til udviklingen af det faglige og sociale miljø
 • Du bidrager til et godt fagligt og socialt fællesskab på arbejdspladsen og kan lide at samarbejde med andre om opgaveløsningen, herunder bringe dig selv i spil, men også inddrage andre i opgaveløsningen. 


Om Nævnenes Hus 

Nævnenes Hus er en vigtig del af vores demokratiske retssamfund med lige ret for alle. Vi understøtter en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når de opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Det er vi stolte af, for det giver mening! 


Vores ca. 200 medarbejderes kerneopgave er at bistå en række uafhængige domstolslignende klage- og ankenævn med kompetent juridisk og teknisk forarbejde, så nævnene kan træffe juridisk rigtige afgørelser, effektivt og i rette tid. Vi vægter faglighed, viden og kompetenceudvikling højt og har fokus på sparring, udvikling og det sociale kollegaskab. I Nævnenes Hus er vi primært jurister, og vi har et tæt samarbejde med nævnenes formænd, som kan være landsdommere, præsidenter fra byretterne eller professorer. Vi har derfor et meget stærkt juridisk miljø. 


Nævnenes Hus er i stadig udvikling, og vi har fået tilført en række samfundsvigtige opgaver blandt andet vedrørende den grønne omstilling, realisering af klimaloven og initiativer for at imødegå høj inflation. Vi søger derfor nu bl.a. nye kollegaer til team Miljø og Fødevarer, der sekretariatsbetjener Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herudover søger vi nye kollegaer til andre teams og områder i styrelsen: https://naevneneshus.dk/karriere/ledige-stillinger/


Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC-overenskomsten. Alt efter erfaring kan der være tale om indplacering som special- eller chefkonsulent.


Ansættelsesstedet vil være på Toldboden 2, 8800 Viborg – som er under 5 minutters gang fra bus- og togstation. Vi har fleksibilitet i forhold til arbejdstid og -sted, herunder gode muligheder for hjemmearbejde.


Vi ønsker stillingerne besat pr. 15. august 2023.


Din ansøgning med beskrivelse af motivation, lidt om dig selv og dine juridiske interesser samt CV og eksamenspapirer skal være hos os senest 29. maj 2023. Du kommer ind på vores online ansøgningsmodul ved at klikke på "søg stillingen”.


Vi forventer at afholde samtaler i maj og den første uge i juni, og vi indkalder løbende til samtaler, så send os gerne din ansøgning allerede i dag. 


Vi benytter tests i rekrutteringsprocessen.


Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om jobbet, så kontakt gerne teamchef Katrine Stærdahl Vad på telefon 72405991.


Læs mere om Nævnenes Hus og øvrige jobmuligheder på www.naevneneshus.dk


I Nævnenes Hus tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på Jurainfo.dk
Nævnenes Hus logo

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række uafhængige domstolslignende nævn.


Det betyder, at vi behandler sager og forbereder afgørelsesudkast til nævnene, så de kan træffe korrekte afgørelser til tiden. På den måde understøtter vi en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når de opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder.


Vi behandler sager inden for:


 • - Erhverv
 • - Forbruger
 • - Sundhed
 • - Miljø og Energi

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted