Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Sine Marie Mohr

Sine Marie Mohr

Advokat & Partner
Advokat Mohr
Nyborg
Kontakt via e-mail
Kontakt via telefon
Sine er specialiseret inden for offentlig ret og har beskæftiget sig indgående med området i hele hendes karriere. Hun adskiller sig ved at have erfaring fra den anden side af bordet, idet hun har siddet hos både Justitsministeriet, Faabord-Midtfyn Kommune samt som intern advokat hos forsyningsselskabet HOFOR. Læs mere om Sines baggrund og erfaring nedenfor.
Baggrund

Sine er uddannet cand.jur fra Syddansk Universitet i 2011 og er specialiseret inden for offentlig ret og kommunalret. Sine har siden afslutningen på sin uddannelse beskæftiget sig indgående med området både som offentlig ansat og som advokat.


Erfaring

Offentlig ret og kommunalret

Sines har arbejdet med en bred vifte af offentligretlige emner og fra flere forskellige vinkler.


Som advokatfuldmægtig og advokat hos Horten har Sine primært rådgivet kommuner og kommunalt ejede selskaber om grænsefladerne mellem kommunale opgaver og kommercielle aktiviteter, samarbejder på tværs af kommunegrænser og mellem kommuner og erhvervsvirksomheder. Sine har bl.a. udarbejdet ejeraftaler og vedtægter for kommunale selskaber og samarbejdsaftaler for klimaprojekter i hovedstadsområdet, bl.a. for Harrestrup Å-projektet, der er et samarbejde mellem 10 kommuner og 10 forsyningsselskaber. Sine har også stor erfaring med at udarbejde administrationsgrundlag, borgerbreve og paradigmer.


Som intern advokat hos HOFOR har Sine beskæftiget sig indgående bestyrelsesarbejde, drift af kommunale selskaber og forsyningsret over en bred kam. Herudover var Sine advokat på HOFORs klimaprojekter og andre store anlægsarbejder. Sine var bl.a. advokat på et projekt om at føre bredbånd i kloakledningerne for derved at udnytte den overskydende kapacitet i ledningerne og undgå unødige gravearbejder.


Fra sin tid som fuldmægtig i Justitsministeriets departement har Sine bl.a. erfaring med lovforberedende arbejde både nationalt og i EU, ministerbetjening og forvaltningsret i praksis, herunder indgående kendskab til reglerne for sagsbehandling og aktindsigt.


Sine har også erfaring med politisk betjening fra sin tid på borgmesterkontoret i Ringe, hvor hun primært var rådgiver for direktionen og kommunalbestyrelsen om rammerne for kommunens styrelse, kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelse, udvalg og forvaltning og diverse kommunalretlige problemstillinger. Sine har desuden beskæftiget sig indgående med kommunens børn- og ungeforvaltning (Opvækst og Læring), økonomistab og kultur- og fritidsområdet.


CV

 • Advokat – Advokatmohr.dk (2019 – )
 • Jurist – Faaborg-Midtfyn Kommune (2018 – 2019)
 • Iværksætter – YOGAMOHR (2016 – 2019)
 • Advokat – HOFOR (2015 – 2017)
 • Advokatfuldmægtig og advokat – Horten (2013 – 2015)
 • Fuldmægtig – Justitsministeriet (2011 – 2013)


Undervisning

Sine har som led i sine ansættelser jævnligt afholdt undervisning i offentligretlige emner både for sine kollegaer og for eksterne deltagerne. Særligt klimatilpasning og forvaltningsret har Sine undervist i. Senest har Sine afholdt en undervisningsrække i at skrive gode politiske dagsordener. I sin studietid var Sine desuden undervisningsassistent i formueret og underviste her sine medstuderende.


Sine holder endvidere foredrag og inspirationsoplæg, herunder bl.a. om psykisk vold og stress.


Udgivelser

Sine har skrevet en række faglige artikler om offentligretlige emner til Ret&Indsigt, Kommunen, Teknik og Miljø, Altinget m.fl.


Møderet

Sine har møderet for byret. Sine kan møde i landsretten ved autorisation fra en kollega med møderet for landsretten.


Sprog

Dansk, Engelsk og Islandsk.

Tidligere opgaver og referencer

Sine har rådgivet en række kommuner og kommunalt ejede selskaber om offentlig ret og kommunalret, herunder:


 • Kommuners styrelse, organisering og kompetencefordeling (fx valg af styreform og delegationsplaner)
 • Forvaltningsretlige emner som habilitet, aktindsigt, krav til afgørelser mv. Sine har bl.a. undervist Borgerservice i Faaborg-Midtfyn Kommune om god forvaltningsskik.
 • Kommunalt tilskud til almennyttige eller erhvervsdrivende fonde (fx til selvejende haller og idrætscentre)
 • Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser (fx Harrestrup Å-samarbejdet og St. Vejle Å-samarbejdet)
 • Forsyningsret, herunder særligt vand- og spildevandsforsyning. Sine var med til at føre prisloftssagerne for DANVA ved Konkurrenceankenævnet som følge af den nye vandsektorregulering.
 • Intelligent drift af byer. Sine har bl.a. været rådgiver for Gate21’s Smart City-projekt i Albertslund og for HOFORs etablering af bredbånd i kloakkerne.
 • Bestyrelsesarbejde og politisk betjening. Sine har bl.a. skrevet talepapirer for daværende justitsministre Lars Barfoed og Morten Bødskov og nuværende borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager. Sine har undervist mere en 100 ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune i at skrive gode politiske dagsordener. Sine var desuden fast advokat for HOFORs bestyrelser.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted